xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Ngọc Lâm: Nỗ lực – Quyết tâm xây dựng phường văn minh đô thị.

Xác định việc xây dựng tuyến phố trên địa bàn phường thành tuyến phố văn minh đô thị không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng phường Ngọc Lâm trở thành một đô thị văn minh, mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của mỗi người dân địa phương, thời gian qua, UBND phường Ngọc Lâm đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện xây dựng tuyến phố Ngọc Lâm văn minh đô thị.

Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-UB ngày 13/5/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành quy định công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND quận Long Biên đã có Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 08/4/2016 hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn Quận, trong đó có 2 tiêu chuẩn lớn về Hạ tầng giao thông đô thị và Hoạt động kinh doanh thương mại, 6 tiêu chí cụ thể về: Hạ tầng kỹ thuậtVệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng; Trật tự đô thị; Mỹ quan đô thị; Điều kiện kinh doanh thương mại; Các điều kiện khác về phòng, chống cháy nổ, chấp hành  Thuế, phí và lệ phí theo quy định, vệ sinh an toàn thực phẩm và thái độ phục vụ của hệ thống bán hàng trên toàn tuyến phố. Đồng thời, UBND Quận xây dựng Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 12/08/2016 của UBND Quận Long Biên về việc Xây dựng “phường văn minh đô thị”, “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”, chọn 3 phường và 12 tuyến đường, tuyến phố xây dựng phường văn minh đô thị và tuyến phố văn minh đô thị.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết chương trình số 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 về việc “tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”, gắn thực hiện xây dựng văn minh đô thị với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời, từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa, văn minh của người dân đô thị, tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư để thực hiện việc sắp xếp, chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, nhất là văn Qua 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn của UBND quận Long Biên, UBND phường Ngọc Lâm đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức phát động phong trào và tuyên truyền rộng rãi việc xây dựng tuyến phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm thành tuyến phố văn minh trong các chi hội đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Triển khai cho hàng nghìn hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, đưa việc xây dựng tuyến phố văn minh thành một tiêu chuẩn đánh giá tổ dân phố văn hóa; Tổ chức lắp đặt trên 30 biển, pano tuyên truyền trật tự văn minh đô thị; các điểm quảng cáo, rao vặt miễn phí được lắp đặt trên các tuyến phố để phục vụ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thông tin quảng cáo, rao vặt nhằm hạn chế tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định. Vận động doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vệ sinh vỉa hè, chăm sóc cây xanh; trang trí đèn, bảng hiệu ở trụ sở của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng đô thị và xử lí nghiêm các trường hợp lấn chiếm quy hoạch, lấn chiếm đất công, vỉa hè, lòng đường,các điểm đỗ xe, chợ, siêu thị và các tuyến ngõ chính; Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm túc việc bó gọn cáp và gắn thẻ nhận diện cáp của các đơn vị trên các tuyến đường; Huy động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia tháo gỡ, quét sơn và tẩy xóa các biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trụ điện, bờ tường, gốc cây dọc vỉa hè các tuyến phố. Duy trì hoạt động thường xuyên mô hình tự quản như Hội Liên hiệp phụ nữ với việc xây dựng chăm sóc bồn hoa và đảm bảo vệ sinh đoàn phường Ngõ xóm,  Đoàn Thanh niên phường  việc xóa biển quảng cáo rao vặt; Hội Cựu chiến binh nhận đảm bảo tỉa cây các khu vực công cộng ... Với những giải pháp trên, diện mạo phố Ngọc Lâm đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận. Nhận thức về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh của cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị được nâng cao, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và quyết tâm xây dựng tuyến phố Ngọc Lâm thành tuyến phố văn minh đô thị của Quận.

Có thể nói, việc xây dựng tuyến phố Ngọc Lâm văn minh đô thị, bằng các biện pháp vừa tuyên truyền, thuyết phục kết hợp với xử lý dứt điểm các vi phạm đã từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh 2 bên tuyến phố, việc xây dựng và thực hiện các quy ước nhằm góp phần nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường. Tuy nhiên, qua các đợt đánh giá, so với một số tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh, phố Ngọc Lâm vẫn còn một số tồn tại như: Với đặc thù hạ tầng cơ sở là một phố nhỏ, vỉa hè có chỗ chỉ rộng hơn 1m nên việc đáp ứng tiêu chí Hạ tầng giao thông đô thị còn chưa đạt. Vấn đề kinh doanh thương mại, một số cửa hàng nằm trên tuyến phố nhưng địa bàn thuộc phường Ngọc Lâm  hoặc Việt Hưng quản lý, chưa tuân thủ các quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và văn minh thương mại, một điểm trên tuyến phố vẫn còn diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, tập kết vật liệu xây dựng kinh doanh hàng rong gây mất mĩ quan đô thị... Chính vì thế, để nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị, trong năm 2020, UBND phường Ngọc Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự đô thị đến từng người dân, đồng thời, kết hợp với các phường bạn, có biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại về văn minh thương mại trên tuyến phố,  kiên quyết lập lại trật tự, vệ sinh đô thị. Với những nỗ nực không ngừng, việc xây dựng và duy trì  tuyến phố Ngọc Lâm đạt văn minh đô thị đã đem lại hiệu quả thực sự , góp phần làm cho phường Ngọc Lâm luôn xanh - sạch - đẹp, hiện đại và văn minh./.