xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Xây dựng “ Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” Phường Ngọc Lâm năm 2020

Thực hiện kế hoạch của UBND quận Long Biên về việc Xây dựng “phường văn minh đô thị”, “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị quận Long Biên năm 2020; Kế hoạch của UBND phường Long Biên về triển khai thực hiện “Năm trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị” trên địa bàn phường năm 2020. UBND phường Ngọc Lâm xây dựng kế hoạch thực hiện “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” phường Ngọc Lâm năm 2020:

1. Mục đích:

- Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến về ý thức đô thị  trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc chấp hành các quy định về quản lý đô thị.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cấp ủy các chi bộ, Tổ trưởng, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể tổ dân phố. Phát huy vai trò, tính tự giác của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phường, vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; phát huy quy chế dân chủ cơ sở để người dân cùng tham gia giám sát thực hiện.

- Việc thực hiện xây dựng “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết.

2. Nội dung thực hiện:

Căn cứ kết quả thẩm định của các phòng ban ngành của quận Long Biên, UBND phường đăng ký xây dựng 03 tuyến đường Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Khảm, Long Biên 1, Long Biên 2, thực hiện xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn  minh đô thị năm 2020;

Tiếp tục duy trì thực hiện các quy định về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, ngõ tự quản của tổ dân phố, của UB MTTQ, các đoàn thể.

* Hình thức tuyên truyền

- Đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của phường

- Đài truyền thanh phường mỗi tháng xây dựng ít nhất 01 chương trình phát thanh phản ánh thông tin hoạt động đến “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”.

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hoạt động của phường.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống bảng tin và hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố; Thông qua hội nghị sinh hoạt chi bộ, hội nghị của Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và họp nhân dân, họp Tổ liên gia….

- Tuyên truyền qua các tờ gấp, bản ký cam kết….

* Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các nội dung theo định hướng của Quận

- Tuyên truyền tiêu chí, tiêu chuẩn “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”, tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- Tuyên truyền kế hoạch và nội dung triển khai thực hiện “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; giáo dục, vận động nhân dân thực hiện văn hóa giao thông; không lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh.

- Tuyên truyền, vận động các hộ dân có trách nhiệm tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, thường xuyên quét dọn xung quanh nhà, trước cửa nhà; không để súc vật phóng uế bừa bãi; vận động các hàng quán kinh doanh trang bị giỏ rác theo qui định.

- Thông báo các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên hệ thống đài truyền thanh phường.

*.Đầu tư hạ tầng kỹ thuật

- Rà soát hạ tầng kỹ thuật xuống cấp không đảm bảo các tiêu chuẩn báo cáo UBND quận theo quy định

*. Duy tu, duy trì

- Điều tra, khảo sát các hạng mục duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền của phường.

- Báo cáo UBND quận các hạng mục duy tu, duy trì không thuộc thẩm quyền của phường.

*. Quản lý trật tự đô thị

- Tăng cường công tác, nâng cao hiệu quả khoán quản tại điểm lớn và các ngõ lớn trên địa bàn. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự đô thị tại khu vực chợ Gia Lâm, Ngọc Lâm, chợ Ẩm thực bố trí lực lượng trực chốt chống tái vi phạm.

- Tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, không để xảy ra các điểm đen, điểm nóng vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến đường Ngọc Lâm; đường phố Long Biên 1, Long Biên 2 và Ngô Gia Khảm

- Lập hồ sơ đề xuất quận xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị vượt quá thẩm quyền, khu vực giáp danh.

- Khảo sát, lập phương án chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường .

- Triển khai thực hiện đề án “Sắp xếp biển hiệu, bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn” theo kế hoạch đề án trên các tuyến đường

- Vận động và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ dân treo cờ Tổ quốc đúng qui định và đầy đủ trong các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của phường, quận, thủ đô và đất nước;

- Vận động, khuyến khích nhân dân dân, cơ quan, doanh nghiệp chăm sóc các cây xanh, cây hoa trên hè đường, tham gia trồng cây trang trí, tăng cường thêm mảng xanh góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị tập trung. Nghiên cứu thực hiện các giải pháp trồng cây trên các tuyến đường có vỉa hè đẹp (trồng cây tạo hình, đặt chậu cây, chậu hoa…) tạo thành phố Hoa.

- Kiểm tra thực hiện vệ sinh môi trường của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Tập trung xây dựng tuyến đường Ngọc Lâm theo tiêu chí Xanh – Sạch - Đẹp.

- Tổ chức cho các hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định. Ngăn chặn triệt để tình trạng đổ rác thải, nước thải sinh hoạt ra đường, phố.

- Duy trì hoạt động của Tổ tình nguyện VSMT và TTĐT của 14 TDP và Câu lạc bộ tình nguyện phường.

- Triển khai lồng ghép thực hiện giữ gìn vệ sinh, môi trường gắn với tổng vệ sinh trong cụm dân cư vào sáng thứ 7 hàng tuần theo chỉ thị 04/2003/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

- Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại đưa vào công tác quản lý nhà nước.

- Phối hợp với phòng Kinh tế, Đội QLTT, phòng cảnh sát PCCC số 4 tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại ký cam kết về công tác PCCC, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm.

*. Quản lý kiến trúc, đầu tư theo quy hoạch

- Công khai niêm yết quy hoạch 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án, công trình trên địa bàn phường tại trụ sở theo quy định.

- Giám sát thực hiện theo quy hoạch.

- Thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn các hộ gia đình, các cơ quan đơn vị khi xây dựng phải đúng với giấy phép, bảo đảm mỹ quan đô thị.

3. Tổ chức thực hiện:

*. Bộ phận Văn hóa và Thông tin phường:

- Chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND phường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung xây dựng “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nội dung kế hoạch và báo cáo UBND phường để báo cáo UBND quận theo quy định.

- Tổ chức phát động tầng lớp nhân dân, các tổ dân phố viết bài tuyên truyền, gương điển hình hưởng ứng giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên trang thông tin điện tử phường và trên Đài truyền thanh phường.

- Tham mưu cho UBND phường phối hợp công an phường, tổ trưởng tổ dân phố kiểm tra vi phạm biển hiệu, bảng quảng cáo và vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo theo phương án được quận phê duyệt.

- Triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư, gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên phường rà soát, bóc xóa quảng cáo rao vặt, đề nghị cắt số điên thoại quảng cáo rao vặt vi phạm trên địa bàn.

*. Bộ phận TTĐT – TTXD, lực lượng BVDP:

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

- Thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên tuyến đường theo kế hoạch của UBND phường.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, mái che, mái vẩy, lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông để xử lý theo quy định.

*. Công chức Tài chính Kế toán:

Thẩm định kinh phí thực hiện các nội dung theo kế hoạch và đề xuất của các cán bộ chuyên môn trình chủ tịch UBND phường xem xét phê duyệt.

*. Công an phường

Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể phường thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại.

Tham mưu UBND phường xây dựng các chuyên đề về xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Không để phát sinh điểm nóng phức tạp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường,.

- Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, các điểm tụ tập buôn bán hàng rong, xe đẩy.

- Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

- Kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp đổ rác không đúng qui định, gây mất vệ sinh chung, buôn bán để xe lấn chiếm lòng, lề đường, phát tờ rơi quảng cáo, dán quảng cáo rao vặt trái phép.

*. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường:

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền các tiêu chuẩn, tiêu chí và nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tuyến đường, tuyến phố thực hiện văn minh đô thị, tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân

- Giám sát việc thực hiện trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và các tiêu chuẩn thực hiện “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”, tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp.

- Đề nghị Đảng ủy phường chỉ đạo cán bộ phụ trách tuyên giáo định hướng công tác tuyên truyền về “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”, tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp đến các chi bộ, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân.

- Đề nghị Đoàn Phường: Định kỳ, hàng tháng, quý có kế hoạch tổ chức các ngày chủ nhật xanh ra quân quét dọn, tổng vệ sinh trên 2 tuyến đường đăng ký xây dựng “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”. Phát động đoàn viên các chi đoàn ra quân xử lý bóc xóa quảng cáo rao vặt gửi hình ảnh vi phạm và số điện thoại vi phạm về UBND phường để gửi phòng Văn hóa và Thông tin quận làm thủ tục cắt số điện thoại theo quy định.

*. Các Tổ dân phố

 - Triển khai nội dung tuyên truyền các tiêu chí về “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”, tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp tại hội nghị Đại biểu nhân dân, hội nghị Ban công tác MT, các chi hội đoàn thể, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phát triển hội viên và duy trì hoạt động của Tổ tình nguyện TTĐT, VSMT tổ dân phố.

- Vận động các hộ dân tích cực tham gia giữ gìn vỉa hè, lề đường thông thoáng, sạch sẽ, sử dụng lề đường đúng qui định.

- Đề xuất với UBND phường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, những trường hợp đổ rác không đúng qui định, gây mất vệ sinh.