xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTXD và VSMT

Ngày 10/04/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm

Xem chi tiết tại đây