xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý TTĐT, TTXD, đảm bảo ATGT, VSMT, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018

Ngày 22/12/2017, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018

Xem chi tiết tại đây