CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
286/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong sáng tác và xây dựng câu lạc bộ thơ phường Ngọc Lâm giai đoạn 2018-2020 18/06/2020
271/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 phường Ngọc Lâm 09/06/2020
265/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2020 04/06/2020
214/UBND-VP Công văn về việc xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn 03/06/2020
214/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 04/05/2020
146/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 04/2020 27/04/2020
156/TB--UBND Về việc niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án tuyến đường 40m 22/04/2020
155/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu Tái định cư phường Ngọc Thụy Long BIên 22/04/2020
56/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 4 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 20/04/2020
166/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03/2020 01/04/2020
105/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 03/2020 26/03/2020
6/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VSMT 26/03/2020
107/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, Long BIên 26/03/2020
103/TB-UBND về việc hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lần đầu) 25/03/2020
102/UBND-ĐCXD Về việc công khai quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên 25/03/2020
36/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 3 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 19/03/2020
05/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VSMT đối với của hàng dịch vụ ăn uống 405 Ngọc Lâm 11/03/2020
30/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2020 06/03/2020
170/KH-HĐND Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 05/03/2020
169/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 05/03/2020