Bài viết chuyên sâu

Hội CCB phường Ngọc Lâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày đăng 15/06/2020 | 14:35  | Lượt xem: 74

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB phường Ngọc Lâm triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Với sự vào cuộc của cả cấp Hội, nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2020 đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Được sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Hội Cựu chiến binh phường chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc xẩy ra; thực hiện quy chế giám sát cán bộ, đảng viên, thực hiện các loại hình quy chế dân chủ và triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh với quan điểm sai trái, các phần tử cơ hội chính trị, xuyên tạc thành quả của công cuộc đổi mới.Tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, các chuyên đề của cấp uỷ Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Tích cực tham mưu vào công tác Đại hội chi bộ tiến tới Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp trình Đại hội với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao. Hội có trên 30 cán bộ, hội viên CCB được tín nhiệm bầu tham gia giữ các chức danh Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chủ yếu ở tổ dân phố luôn phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp uỷ, tính gương mẫu của đảng viên; Chủ động đề xuất, tham mưu cho cấp uỷ Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới và các chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh, Cựu quân nhân” hàng năm được Đảng ủy, chính quyền ghi nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy và thực hiện Chương trình 03/CTr-CCB của Hội CCB quận Long Biên, Đề án 03-ĐA/CCB của Thành hội; Hội CCB phường đã tập trung tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tham gia. Về công tác xoá nghèo và nhà dột nát được quan tâm, đến nay Hội không có hội viên nghèo. Hội đã chủ động ủng hộ 01 hộ gia đình nghèo của phường ( không phải hội viên CCB) mỗi năm 4.800.000 đồng trong 2 năm 2019 và 2020; Thực hiện Đề án số 03- ĐA/CCB Thành hội, Quận hội về giảm nghèo, xóa nhà dột nát từ 2017- 2019 Hội đã tuyên truyền vận động hội viên ủng hộ theo đề án tổng số tiền 26.190.000 đồng; Quận hội đã xóa nhà dột nát cho 4 vợ chồng gia đình hội viên CCB  phường số tiền 40 triệu đồng trên 1 hộ gia đình. Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh tham gia các thời kỳ chiến tranh: Hội đã tổ chức gặp mặt các đồng chí tham gia Chiến đấu ở Campuchia 90 đồng chí số tiền 4.500.000 đồng; gặp mặt tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ, tọa đàm thương binh tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với số tiền 13.800.000đ; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết, ốm đau 555 lượt hội viên với số tiền 65.850.000 đồng. Phối hợp tổ chức tang lễ cho  hội viên khi qua đời trang trọng, phúng viếng  với số tiền 10.200.000 đồng; ngoài ra Hội triển khai các cuộc vận động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tham gia ủng hộ với số tiền 190.120.000 đồng; phối hợp MTTQ và các đoàn thể vận động các loại quỹ đạt 100% chỉ tiêu giao.

 Hội chủ động phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố, Quận và địa phương phát động. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường tổng số có 22 gia đình hội viên trong diện giải phóng mặt bằng đường 40m đều gương mẫu chấp hành, không phải cưỡng chế.Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh"; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, văn hoá trong giao tiếp, ứng xử, kỷ cương văn minh đô thị và an toàn giao thông, chủ động phối hợp tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ kỷ niện trọng đại của đất nước và Thủ đô; tổ chức giao lưu, toạ đàm,  tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao....trong các dịp kỷ niệm.Chủ động phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quốc phòng, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; thanh niên tự giác đăng ký, khám tuyển và lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, gặp mặt, động viên, tặng quà tân binh nhập ngũ; trong 3 năm tặng quà cho 15 thanh niên nhập ngũ với số tiền 1.500.000đ

Chủ động phối hợp tuyên truyền "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.  Thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" góp phần làm thất bại âm mưu chống phá, của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Hội đã tổ chức thành lập 01 tổ tuyên truyền về “An toàn giao thông”  Tổ dân vận khéo tuyên truyền công tác GPMB bước đầu hoạt động có hiệu quả.Phối hợp nói chuyện truyền thống 10 buổi cho 15.500 thanh niên, học sinh khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ xác định nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; động viên thanh niên tích cực học tập, công tác, rèn luyện, lao động sáng tạo trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Trước tình hình quốc tế, khu vực nhất là tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, tác động đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, hội viên và nhân dân, Hội đã chủ động làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại trong tình hình mới; trọng tâm là nghị quyết Đại hội Hội cựu chiến binh quận Long Biên, Hội CCB phường Ngọc Lâm, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% các chi hội trưởng, Ban chấp hành Hội CCB phường xây dựng kế hoạch rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo chủ đề hàng năm. Trong 3 năm, Hội duy trì đều đặn chế độ thông tin thời sự, đã tổ chức 12 buổi cho 4.350 lượt hội viên tham gia. Nội dung tập trung vào các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên và nhân dân, tình hình trong nước, quốc tế và khu vực nhất là tình hình Biển Đông. Và cung cấp báo CCB Thủ đô, Thông tin nội bộ CCB, tập san CCB Việt Nam đến các chi hội.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm trong công tác xây dựng hội nắm vững tư tưởng chỉ đạo “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chi hội là khâu then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng ”. Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả.Kết quả bình xét thi đua hàng năm: Hội viên “ Cựu chiến binh gương mẫu” được công nhận trên 99,54%; gia đình hội viên CCB được công nhận gia đình văn hóa trên 99,54 %; 100% các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20 % chi hội hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; Hội CCB phường 3 năm liền được quận Hội khen thưởng hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

Tổ chức và duy trì các hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các chuyên đề, các Chỉ thị, kế hoạch theo chỉ đạo của trên và của Hội đầy đủ nghiêm túc đúng tiến độ thời gian như: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Sơ kết 5 năm vận động và thành lập Câu lạc bộ cựu quân nhân, khen thưởng 02 CLB tiêu biểu, Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019, khen thưởng 04 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu. Hội CCB phường được Quận hội khen thưởng.  Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nửa cuôú nhiệm kỳ 2017-2020, Hội CCB phường rút ra một số bài học kinh nghiệm cụ thể như sau:

Một là:   Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Hội thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội; chủ động nắm tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác Hội .

Hai là: Nắm vững tư tưởng chỉ đạo, xây dựng tổ chức Hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chi hội là khâu then chốt, bồi dưỡng phát huy tiềm năng và tính kế thừa của đội ngũ cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chi hội.

Ba là: Quan tâm đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa chăm lo giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống, xóa nghèo, làm giầu hợp pháp; thăm hỏi, trợ cấp hội viên khó khăn.., chu đáo tận tình khi hội viên qua đời.

Bốn là: Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động hướng về chi hội, phát huy tính tích cực của cán bộ, gương mẫu của hội viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn những chi hội thiếu chủ động, tích cực.

Năm là: Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Duy trì hội nghị sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến để nhân rộng học tập.

Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, giáo dục chính trị trong hội viên và nhân dân. Động viên cán bộ, hội viên tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập, phát huy bản chất “ Anh bộ đội cụ Hồ”.Duy trì thông tin thời sự, cung cấp tài liệu, sách báo cho chi hội để nâng cao nhận thức tư tưởng và bản lĩnh chính trị.

 Tiếp tục thực hiện chương trình 01 của Thành phố “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” phát huy trách nhiệm của cán bộ BCH nhất là chi hội trưởng, cán bộ chủ chốt của Hội; tuyên truyền vận động Cựu chiến binh, Cựu quận nhân xây dựng tổ chức Hội TSVM, phát triển hội viên mới vượt chỉ tiêu, nâng cao chất lượng sinh hoạt; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về chi hội. Quan tâm bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa.

*Một số hình ảnh

Toàn cảnh tổ chức hội nghị
Tiết mục văn nghệ đặc sắc của hội
Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội CCB