Bài viết chuyên sâu

Những yếu tố quan trọng nên tạo nên thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 09/06/2020 | 13:05  | Lượt xem: 125

.

Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ (2020 – 2022) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các tổ dân phố, bởi cử tri trong phường sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng, có uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các tổ dân phố, đồng thời xây dựng tổ dân phố thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần xây dựng chính quyền  cơ sở trong sạch, vững mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 Để công tác bầu cử chức danh Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ (2020 – 2022) đạt kết quả cao. Trong thời gian vừa qua phường Ngọc Lâm đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch 134/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc Tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên nhiệm kỳ 2020-2022; Ngay từ những ngày đầu, UBND phường chủ trì phối hợp với UBMTTQ xây dựng Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 09/04/2020 về việc Tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020, tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2022; Ngày 27/4/2020 Đảng ủy phường đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn phường Ngọc Lâm". Nghị quyết của Đảng ủy phường xác định rõ mục tiêu của cuộc bầu cử là tuyên truyền vận động 100% cử tri đại diện hộ gia đình dự hội nghị tổng kết hoạt động của tổ dân phố và tham gia cuộc bầu cử; 14/14 tổ dân phố tổ chức thành công cuộc bầu cử; không có tổ dân phố vi phạm quy định bầu cử phải tổ chức bầu lại. Thông qua cuộc bầu cử nhằm không ngừng củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ tổ trưởng tổ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động tự quản ở tổ dân phố và tổ chức vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Ngay sau khi ban hành kế hoạch, UBND phường đã ra Quyết định công bố ngày bầu cử, Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tới đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận 14 tổ dân phố trên địa bàn; Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố tổ chức hội nghị hiệp thương dự kiến danh sách người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố; Báo cáo với cấp ủy chi bộ thống nhất danh sách người ra ứng cử; Trong 3 ngày, 16, 17, 18/5/2020, 14/14 tổ dân phố đã tổ chức xong Tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 và ấn định danh sách người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022; UBND phường ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử, Quyết định thành phần cử tri và thông báo đến nhân dân; Lập và phê duyệt danh sách cử tri theo tổ bầu cử….

Trong quá trình chuẩn bị 14 tổ dân phố trong phường đã phát huy cao độ pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Các ứng cử viên ra ứng cử chức danh Tổ trưởng tổ dân phố đều là những người có năng lực, trình độ để đảm đương các công việc của tổ dân phố và có uy tín trong nhân dân. Cùng với việc chuẩn bị về nhân sự, các tổ dân phố cũng đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử. Để điều hành cuộc bầu cử các tổ dân phố đều thành lập tổ bầu cử đảm bảo mỗi tổ bầu cử có từ 7 đến 10 thành viên để điều hành công tác bầu cử. Tính đến ngày 1/6 các tổ dân phố đã nhận toàn bộ tài liệu về công tác bầu cử từ Ban chỉ đạo của phường và đã triển khai tổ chức việc niêm yết danh sách cử tri tại các tổ bầu cử và các nơi công cộng theo đúng quy định.

Ngày 6/6/2020, Ban chỉ đạo bầu cử đã thành lập 2 tổ công tác kiểm tra công tác niêm yết, trang trí các khu vực bỏ phiếu. 14/14 tổ bầu cử đã thực hiện tốt và đúng qui định.

Trong ngày bầu cử 07/6/2020, cử tri phường Ngọc Lâm đã phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Tổ trưởng tổ dân phố. Đài truyền thanh phường đã tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bỏ phiếu.

Kết quả: Toàn phường có 5390 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 3 đồng chí ứng cử viên đạt 100% nhân dân tín nhiệm như: tổ dân phố số 1, 7, 13. Tính đến 16h00, công tác bầu cử 14/14 tổ dân phố đã hoàn thành, không có tổ nào phải tổ chức bầu cử lại. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, UBND phường sẽ công khai kết quả bằng hình thức niêm yết, công khai trên Trang thông tin điện tử của phường, trên hệ thống đài truyển thanh sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ bầu cử, UBND phường sẽ ban hành Quyết định công nhận người trúng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, chỉ định tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng Quyết định 08/2020 ngày 17/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự vào cuộc trách nhiệm, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 phường Ngọc Lâm đã thành công tốt đẹp, với 14/14 đồng chí tổ trưởng - những người thật sự tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm cao, như một luồng gió mới xây dựng phường Ngọc Lâm ngày càng văn minh-giàu đẹp.

* Môt số hình ảnh tiêu biểu:

Hội nghị triển khai tại phường

Hội nghị tổng kết tại tổ dân phố 

 

Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổ trưởng TDP NK 2020-2022