Bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Ngọc Lâm: Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo
Ngày đăng 18/05/2020 | 10:41  | Lượt xem: 158

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Quận uỷ - HĐND - UBND quận Long Biên; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các phòng ban ngành quận, các đơn vị địa phương trên địa bàn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường  Ngọc Lâm đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 22 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ phường Ngọc Lâm đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ đã đạt được kết quả toàn diện và nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ. Tổng thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm; chi ngân sách kịp thời, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trung bình thu ngân sách đạt từ 21 tỷ 932 triệu đồng đến 26 tỷ 108 triệu đồng, bình quân tăng 118 %/năm. Tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm, công khai dân chủ, đảm bảo cân đối thu chi, đã đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của phường.  Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung triển khai; quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được kiểm soát và đi vào nề nếp. Trong 5 năm qua, hoàn thành đưa vào sử dụng 19 dự án hạ tầng kỹ thuật, gồm: Cải tạo, nâng cấp 17 tuyến ngõ ngách giai đoạn 3; Cải tạo nâng cấp 65 tuyến giai đoạn 4; Cải tạo nâng cấp các tuyến đường xung quanh chợ Gia Lâm; Tu bổ, tôn tạo đền Thiên Ân; Xây dựng cải tạo trường tiểu học Ái Mộ A, trường Trung học cơ sở Ái Mộ; Chỉnh trang hạ ngầm hệ thống dây dẫn viễn thông, điện lực ngõ 66, ngõ 154, ngõ 298 Ngọc Lâm; Cống hóa 5 tuyến mương hở; Xây dựng Chợ Gia Lâm; Cải tạo nâng cấp các đường ngõ ngách nhỏ trên địa bàn phường giai đoạn 5; Năm 2015-2017, UBND phường đã trực tiếp làm chủ đầu tư Dự án xây dựng cải tạo nhỏ 15 trụ sở Nhà văn hóa tổ dân phố và Nhà văn hóa phường. Việc quản lý, khai thác sử dụng đất đai chặt chẽ và hiệu quả; 5 năm qua đã cấp được 413 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện. Công tác giải phóng mặt bằng đã được tập trung chỉ đạo nhất là đối với dự án “Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy” với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 20.833,20m2. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng. Trong 5 năm, tổng số công trình xây dựng là 559 công trình, trong đó tỷ lệ xây dựng có phép hàng năm đạt 100%, phối hợp với Chi Cục Thuế quận Long Biên thu thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ được 4 tỷ 719,67 triệu đồng. Công tác quản lý TTĐT hiệu quả, năm 2018, phường được UBND quận xét công nhận 6 tuyến đường, tuyến phố đạt tiêu chuẩn Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”. Ngày 31/3/2020 UBND quận Long Biên đã quyết định công nhận phường Ngọc Lâm đạt danh hiệu: Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”- năm 2020.

 Sự nghiệp văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trung bình hàng năm có 94% hộ đạt gia đình văn hoá vượt 0,3% so với chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ XXII. Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận "Tổ dân phố văn hóa" hàng năm đạt từ 79 – 89 %/năm, vượt 10% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các chế độ chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo theo quy định.  Đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn phường  ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền là 993,868 triệu đồng, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với số tiền là 776,687 triệu đồng. Triển khai đồng bộ các giải pháp, mô hình giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2016, theo chuẩn nghèo mới toàn phường có 39 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo, thực hiện nhiều giải pháp, đến cuối năm 2019, trên địa bàn phường còn 11 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo, giảm vượt so với chỉ tiêu Đại hội là 04 hộ nghèo. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em luôn được quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch sốt xuất huyết, dịch Covid-19 được triển khai và giám sát chặt chẽ.  Sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện theo hướng chuẩn hóa, xây dựng trường học điện tử. Hàng năm, các trường luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố, cấp Quận.

An ninh chính trị trên địa bàn phường tiếp tục được giữ vững ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các kỳ cuộc, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn. Trong 3 năm (2015, 2017 và 2018) Ban Chỉ huy quân sự phường đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng cấp Thành phố.

  Hoạt động của chính quyền được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành được nâng lên. Phường duy trì và thực hiện tốt mô hình “Tiếp nhận & trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân” theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đảng uỷ chỉ đạo UBND phường duy trì thực hiện Mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.  Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong 5 năm qua đã tổ chức giám sát chuyên đề 15 cuộc; giám sát hơn 5000 lượt  đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú; giám sát hơn 600 lượt cán bộ đảng viên thực hiện nghị quyết TW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Việc tổ chức đối thoại theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy được thực hiện nghiêm túc đúng quy định.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, vai trò của cấp uỷ và người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ từ phường tới các chi bộ có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc  Chương trình số 01-CTr/QU về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020”. Tập trung khắc phục tồn tại hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu đại hội đề ra 66/ 60 = 110%. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90%/70% vượt 20% chỉ tiêu Đại hội. Đảng bộ phường giữ vững "Trong sạch vững mạnh" và “ hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương trong toàn đảng bộ. Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy, Ban thường vụ, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 57 lượt tổ chức đảng, 06 đảng viên; giám sát 49 lượt tổ chức đảng và 07 đảng viên.

Nhìn lại 5 năm qua, kinh tế trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã phát triển mạnh; tổng thu ngân sách hàng năm đều tăng. Cải cách hành chính gắn với mô hình một cửa thân thiện, gần dân  được ghi nhận và đánh giá cao. Diện mạo đô thị trên địa bàn phường ngày càng khang trang sạch đẹp. Ý thức đô thị của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, nhất là ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, văn minh. Năm 2020, phường Ngọc Lâm  là 1 trong 3 phường được UBND quận công nhận “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Văn hoá xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và hướng về tổ dân phố. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét. Trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua đã được ghi nhận qua các thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngọc Lâm được các cấp khen thưởng: Năm 2016, vinh dự được Thủ tướng Chính Phủ và Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen; được UBND quận khen thưởng hàng năm. Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với chủ đề: Phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Xây dựng phường Ngọc Lâm văn minh, từng bước hiện đại, tin tưởng rằng Đảng bộ phường Ngọc Lâm tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025./.