Bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Ngọc Lâm năm 2019

Ngày đăng 24/03/2020 | 10:43  | Lượt xem: 103
Ngày 15/3/2019, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Ngọc Lâm đã tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân phường năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với chủ đề...

Hội ủy thác phụ nữ phường Ngọc Lâm với nguồn vốn mua nhà ở xã hội!

Ngày đăng 12/03/2020 | 03:57  | Lượt xem: 166
Xung quanh chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) năm 2020 là 4,8%.

Người phó Ban thanh tra nhân dân phường năng động, trách nhiệm

Ngày đăng 18/02/2020 | 01:24  | Lượt xem: 131
Khi nhắc đến anh Vương Đức Cương – Trưởng Ban CTMT tổ dân phố số 01 phường Ngọc Lâm mọi người biết đến anh với rất nhiều nhiệm vụ mà anh đang đảm nhận: Phó Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng...

Kết quả phong trào thi đua năm 2019.

Ngày đăng 10/02/2020 | 03:16  | Lượt xem: 83
.

Phường Ngọc Lâm sẵn sàng các phương án phòng, chống viurút nCoV.

Ngày đăng 06/02/2020 | 03:59  | Lượt xem: 232
.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Lâm đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019!

Ngày đăng 18/12/2019 | 04:42  | Lượt xem: 249
Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của Chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể, Hội LHPN phường nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động và đã đạt...

Hội Người cao tuổi phường Ngọc Lâm với kết quả phong trào thi đua năm 2019.

Ngày đăng 12/12/2019 | 03:41  | Lượt xem: 161
Hội Người cao tuổi phường Ngọc Lâm với kết quả phong trào thi đua năm 2019.

MTTQ phường Ngọc Lâm: Hiệu quả từ công tác xây dựng chính quyền   

Ngày đăng 09/12/2019 | 09:54  | Lượt xem: 150
Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ phường Ngọc Lâm. Năm 2019, hệ thống MTTQ phường đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện hiệu quả công...

Đảng ủy Phường Ngọc Lâm thực hiện có hiệu quả Chương trình toàn khóa số 02-CTr/QU của Quận ủy

Ngày đăng 29/10/2019 | 09:35  | Lượt xem: 139
Đảng ủy phường xác định việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 02-Ctr/QU ngày 15/10/2015 của...

Đảng ủy phường Ngọc Lâm hoàn thành tốt Chương trình toàn khóa số 03-CTr/QU của Quận ủy.

Ngày đăng 29/10/2019 | 09:42  | Lượt xem: 157
Đảng ủy phường chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm thực hiện kế hoạch đối với từng đơn vị, bộ phận, cá nhân; chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường căn cứ vào chức...

Đảng ủy phường Ngọc Lâm thực hiện tốt Chương trình toàn khóa số 01-CTr/QU của Quận ủy.

Ngày đăng 29/10/2019 | 09:18  | Lượt xem: 139
Thực hiện chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ và phong trào thi đua 9 tháng đầu năm 2019!

Ngày đăng 04/10/2019 | 09:34  | Lượt xem: 220
Thực hiện Chương trình công tác Hội và kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Long Biên. Hội LHPN phường Ngọc Lâm xây dựng chương trình công tác...

Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 03:45  | Lượt xem: 86
Bám sát các chương trình, kế hoạch công tác năm của MTTQ quận, Đảng ủy phường và phối hợp tốt với chính quyền, 9 tháng đầu năm 2019 Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến hoc lần thứ III- phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 23/09/2019 | 06:19  | Lượt xem: 71
Trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu BCH Hội khuyến học phường Ngọc Lâm lần thứ IV, Hội khuyến học phường đã thực hiện tổng kết công tác xây dựng Hội và phong trào Hội nhiệm kỳ...

Hoạt động Hè năm 2019 phường Ngọc Lâm khép lại với nhiều thành tích nổi bật

Ngày đăng 18/09/2019 | 09:27  | Lượt xem: 83
Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND Quận Long Biên; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 25/5/2019 của UBND Phường Ngọc Lâm về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và...

Hội CCB phường Ngọc Lâm thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 50 thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày đăng 15/09/2019 | 11:41  | Lượt xem: 50
Hội CCB phường Ngọc Lâm trong phong trào thi đua “ cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, đợt thi đua cao điểm thiết thực kỷ niệm 50 thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ...

Hội LHPN Phường Ngọc Lâm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội 8 tháng đầu năm 2019!

Ngày đăng 03/09/2019 | 08:43  | Lượt xem: 76
Ngân hàng Chính sách xã hội là một hình thức của Đảng, Nhà nước để thực hiện chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng các đối tượng cần hỗ...

Phường Ngọc Lâm với kết quả công tác quốc phòng địa phương trong 7 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng 12/08/2019 | 06:10  | Lượt xem: 2390
Được sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ban CHQS quận, UBND phường và sự phối kết hợp khoa học và đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong phường phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 của...