VĂN BẢN CHÍNH SÁCH

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
394/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Văn Định thuộc tổ dân phố sô 11 phường Ngọc Lâm
393/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Bộ thương binh 3/4 tổ 28
392/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ các hộ nghèo bị ngập úng ngày 22/09/2015
391/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn phường Ngọc Lâm
377/QĐ-UBND về việc trơ cấp đột xuất cho gia đình bà Lê Thị Liên thuộc hộ nghèo phường Ngọc Lâm
376/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Tạ Văn Bích tổ 01 phường Ngọc Lâm
436/CV-CSXH Rà soát hộ nghèo và dự kiến thoát nghèo 9 tháng đầu năm
759/TB-UBND Thông báo về chương trình và phân công nhiệm vụ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Bộ thương binh tổ 28
387/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Nguyễn Tuyết Liên thuộc tổ dân phố số 26 phường Ngọc Lâm
386/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Đào Văn Quang thuộc tổ dân phố số 09 phường Ngọc Lâm
178/KH-UBND Tổ chức hoạt động vui tết trung thu cho trẻ em năm 2015
371/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Phạm Xuân Lan thuộc tổ dân phố số 24 phường Ngọc Lâm
205/BC-UBND về việc tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2-9 của phường Ngọc Lâm
164/KH-UBND Kế hoạch rà soát người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2015
357/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Vũ Thị Cảnh thuộc tổ dân phố số 12 phường Ngọc Lâm
388/UBND-LĐTBXH Chuyển kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa năm 2015
343/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Đinh Thị Mễ thuộc tổ dân phố số 07
344/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Ngô Thị Hồng thuộc tổ dân phố số 12
359/UBND-TTXD Công văn về việc triển khai ứng trực theo công điện khẩn số 02/CĐ-PCTT ngày 31/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT quận Long Biên.
515/TB-UBND Thông báo Vv Áp dụng vận hành chính thức chức năng Quản lý tiếp dân trên phần mềm quản lý tiếp dân-theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo