VĂN BẢN CHÍNH SÁCH

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
511/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo phường Ngọc Lâm để thành phố xác định chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020
227/KH-UBND Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2015
503/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Tạ Quang Phương thuộc tổ dân phố số 14 phường Ngọc Lâm
502/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Hoàng Xuân Tuấn thuộc tổ dân phố số 27 phường Ngọc Lâm
178/KH-UBND Thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn phường Ngọc Lâm
496/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Phạm Đăng Chiến thuộc tổ dân phố số 20 phường Ngọc Lâm
491/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông vũ Đình Mão tổ dân phố số 08
489/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Âu Văn Hạnh thuộc tổ dân phố số 20 phường Ngọc Lâm
279/BC-UBND Kết quả thực hiện Quyết định 267/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn năm 2011-2015
278/BC-UBND Kết quả lao động việc làm năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2016
463/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Hoàng Gia Thái tổ 12 phường Ngọc Lâm
462/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Ngô Việt thuộc tổ dân phố số 12 phường Ngọc Lâm
449/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Vũ Thái Sơn thuộc tổ dân phố số 06 phường Ngọc Lâm
450/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Tiến Đông thuộc tổ dân phố số 19 phường Ngọc Lâm
469/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Xuân Lợi thuộc tổ dân phố số 20 phường Ngọc Lâm
470/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Tùng Dương thuộc tổ dân phố số 20
258/BC-UBND Về việc đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI trên địa bàn phường Ngọc Lâm
256/BC-UBND Về việc trật tự đảm bảo an ninh trong dịp Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI trên địa bàn phường Ngọc Lâm
403/QĐ-UBND Thành lập ban chỉ đạo về thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT phường Ngọc Lâm
460/UBND-LĐTBXH Về việc báo cáo số liệu trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có nhu cầu phẫu thuật