VĂN BẢN CHÍNH SÁCH

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
43/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Nguyễn Thị Tâm thuộc tổ dân phố số 18 phường Ngọc Lâm
42/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Đình Xuyên thuộc tổ dân phố số 18 phường Ngọc Lâm
41/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Trần Ngọc Biên thuộc tổ dân phố số 07
40/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Lê Thị Tăng thuộc tổ dân phố sô 02 phường Ngọc Lâm
39/QĐ-UBND Hỗ trơ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Hà Thị Gái thuộc tổ dân phố số 08 phường Ngọc Lâm
55/KH-UBND Hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ phường Ngọc Lâm năm 2016
51/KH-UBND Thực hiện Luật lao động, giải quyết việc làm, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2016
50/KH-UBND Thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với Cách mạng phường Ngọc Lâm năm 2016
49/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ công tác Lao động Thương binh xã hội phường Ngọc Lâm năm 2016
48/KH-UBND Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2016
29/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Nguyễn Trí Hùng thuộc tổ dân phố số 07 phường Ngọc Lâm
9/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo Quý I/2016 trên địa bàn phường Ngọc Lâm
30/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Phùng văn Tâm thuộc tổ dân phố số 03
29/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Trí Hùng thuộc tổ dân phố số 07 phường Ngọc Lâm
27/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Vũ Đức Ninh thuộc tổ dân phố số 15 phường Ngọc Lâm
39/TB-UBND Về chương trình và phân công nhiệm vụ tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016
35/TB-UBND Về việc nhận quà Tết và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, xã hội tại các tổ dân phố nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016
17/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho ông Phí Ngọc Thành thuộc tổ dân phố số 06
12/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hợi thuộc tổ dân phố số 12 phường Ngọc Lâm
18/UBND-CSXH Rà soát danh sách gia đình NCC có HCKK tặng quà tết``