VĂN BẢN CHÍNH SÁCH

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
163/QĐ-UBND Tặng quà cho trẻ em con hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
164/QĐ-UBND Tặng quà cho trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6
114/KH-UBND Tổ chức tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè năm 2016
234/TB-UBND Phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho lớp tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em năm 2016
153/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Mai Văn Sinh thuộc tổ dân phố số 08 phường Ngọc Lâm
154/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Diệp Xuân Long thuộc tổ dân phố số 02 phường Ngọc Lâm
155/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Nguyễn Thị Phú thuộc tổ dân phố số 26 phường Ngoc Lâm
145/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Phạm Văn Sơn thuộc tổ dân phố số 06 phường Ngọc Lâm
146/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Văn Thình thuộc tổ dân phố số 20 phường Ngọc Lâm
147/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Đỗ Quang Thịnh thuộc tổ dân phố số 12 p
128/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Văn Ke thuộc tổ dân phố số 20 phường Ngọc Lâm
162/QĐ-UBND Thành lập ban chỉ đạo hè phường Ngọc Lâm năm 2016
177/TB-UBND Phân công nhiệm vụ về viêc tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho ngừoi cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2016
136/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Tạ Thị Ngại thuộc tổ dân phố số 01 phường Ngọc Lâm
166/TB-UBND Về việc phân bổ đi điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2016
128/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Văn Ke thuộc tổ dân phố số 20
127/QĐ-UBND Hỗ trợ các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo quý II/2016
122/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Tô Thị Tuất thuộc tổ dân phố số 8 phường Ngọc Lâm
121/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Đỗ Thị Toàn thuộc tổ dân phố số 07 phường Ngọc Lâm
46/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác Lao động thương binh xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II