VĂN BẢN CHÍNH SÁCH

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
233/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Đỗ Thị Nguyệt thuộc tổ dân phố số 7 phường Ngọc Lâm
231/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Đỗ Thị Ý thuộc tổ dân phố số 23 phườ
230/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Phạm Văn Nghê thuộc tổ dân phố số 22 phường Ngọc Lâm
227/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiếp thuộc tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm
299/TB-UBND Các mức quà của các cấp tặng Người có công nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)
300/TB-UBND Về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)
298/TB-UBND Phân công nhiệm vụ các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)
301/TB-UBND Chương trình và phân công nhiệm vụ tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)
261/UBND-LĐTBXH Báo cáo trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước
138/BC-UBND Kết quả thực hiện Bảo hiểm y tế đối với Người cao tuổi và trẻ em đưới 6 tuổi trên địa bàn phường Ngọc Lâm
122/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh 2-9
217/UBND-LĐTBXH Vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa"
180/KH-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Bùi Thị Kiên thuộc tổ dân phố số 27 phường Ngọc Lâm
209/UBND-LĐTBXH Lập danh sách người có công hiện mắc bệnh hiểm nghèo
210/UBND-LĐTBXH Rà soát hộ nghèo và dự kiến thoát nghèo 6 tháng đầu năm 2016
175/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh thuộc tổ dân phố số 05 phường Ngọc Lâm
171/UBND-CSXH Rà soát xây dựng nhà đại đoàn kết, người mắc bệnh hiểm nghèo và hộ gia đình có nhu cầu vay vốn
64/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Vũ Ngọc Hòa thuộc tổ dân phố số 18 phường Ngọc Lâm
78/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình ông Ngô Chí Hiếu thuộc tổ dân phố số 23 phường Ngọc Lâm
77/QĐ-UBND Hỗ trợ chi phí hỏa táng cho gia đình bà Dương Thị Xuân thuộc tổ dân phố số 19 phường Ngọc Lâm