Trạm y tế

Trạm Y tế phường
Ngày đăng 01/06/2015 | 00:00  | Lượt xem: 10978

.

1. Thông tin chung

- Trạm Y tế phường Ngọc Lâm

- Địa chỉ: số 20 ngõ 298 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, LB – HN

- Điện thoại: 043.8733953

- Email: tytngoclamlb@gmail.com

2. Lịch sử hình thành và phát triển

- TYT Ngọc Lâm thành lập năm 1961 có tên là TYT thị trấn Gia Lâm. Năm 1986 chuyển vào nhà hộ sinh Thị trấn Gia Lâm(Địa chỉ: số 20 ngõ 298 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm,) với diện tích 150m2 . Năm 2003 được xây dựng nhà kiên cố: tường xây, đổ trần bê tông, 2.5 tầng với diện tích 150m2. Năm 2004, đổi thành TYT phường Ngọc Lâm đến nay.

3. Tổ chức bộ máy

 

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nguyễn Ngọc Sơn

Trạm trưởng

Y sĩ đa khoa

Nguyễn Công Tuấn

Nhân viên

Bác sỹ

Phạm Thu Hương

Nhân viên

Nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Cúc

Nhân viên

Dược sỹ

Hoàng Thị Hạnh

Nhân viên

Y sỹ học cổ truyền

Đặng Ngọc Anh

Nhân viên

Điều dưỡng

Nguyễn Thị Quyên

Nhân viên

Điều dưỡng

Nguyễn Thị Mỹ Lương

Nhân viên

Điều dưỡng

Lê Huyền Trang

Nhân viên

Điều dưỡng

Bùi Thị Thu Hương

Nhân viên

Điều dưỡng

Các đơn vị hiệp quản