tin tức khác

23-05-2021 Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử
Ngày đăng 16/03/2021 | 08:32  | Lượt xem: 212

.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14, quyết nghị ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây