tin tức khác

Ban Biên tập tin bài phường giao ban định hướng tháng 9
Ngày đăng 21/09/2020 | 17:13  | Lượt xem: 182

Sáng ngày 21/09/2020, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài 9 tháng đầu năm, định hướng tin bài tuần tuần 39, tin bài chuyên sâu tháng 9 năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng ban biên tập phường và các đồng chí là thành viên ban biên tập.

Tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Biên tập đã đánh giá kết quả viết tin bài 9 tháng đầu năm 2020, rà soát, bổ sung thông tin tĩnh giới thiệu các cơ quan, đơn vị theo công văn số 08-CV/BTGQU ngày 15/09/2020.  Trong 9 tháng đầu năm 2020,  tổng số 271 tin bài được đăng tải trên cổng quận và phường, trong đó 22 bài viết chuyên sâu, 95 bài khối Đảng đoàn thể, 68 bài khối chính quyền, 40 bài hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản, 4 bài tin tức khác, 42 bài thông báo . Cơ bản các tin bài đã đạt và vượt chỉ tiêu quận giao, tuy nhiên tin bài đăng còn chưa đều giữa các khối.

Qua 04 ý kiến trao đổi, đồng chí Trưởng BBT phường thống nhất và kết luận các nội dung. Căn cứ theo lịch công tác của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  phường định hướng tin bài tuần 39  và tin bài chuyên sâu tháng 9/2020. Đề nghị các cá nhân quan tâm viết và đăng tải tin bài đúng định hướng, căn cứ thực tiễn có nhiều thay đổi về nội dung thông tin, giới thiệu đối với các cơ quan, đơn vị giao cán bộ công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng Đảng ủy rà soát các thông tin giới thiệu của Đảng, UBND phường, bổ sung thay đổi nhân sự và thành tích đơn vị năm 2019 xong trước 11h00 ngày 22/9/2020 để báo cáo Ban Tuyên giáo quận ủy đúng qui định.  Yêu cầu các đồng chí là thành viên BBT đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí trong bộ phận, đoàn thể, tổ dân phố viết bài đúng định hướng tuần; Giao đồng chí Hạnh- Thư ký Ban biên tập cập nhập đầy đủ văn bản trên lớp 2, sổ sách hồ sơ theo đúng qui định. Giao đồng chí Mai- cán bộ tuyên giáo Đảng ủy rà soát lại toàn bộ số lượng tin bài đã đăng tải, rà soát số lượng tin bài còn thiếu để ban hành định hướng theo đúng qui định mô hình cơ quan điện tử.