tin tức khác

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 11 năm 2019
Ngày đăng 04/11/2019 | 16:36  | Lượt xem: 294

Đúng 8h00 sáng ngày 04/11/2019, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 11/2019

Dự lễ chào cờ có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, TT HĐND, TV UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Cơ quan phường.

Sau phần hát Quốc ca, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng phường, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh – Công chức văn phòng thống kê thông báo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tháng 10/2019 của Cơ quan phường. Theo đó, kết quả đánh giá cán bộ công chức phường khối Đảng, đoàn thể và HĐND - UBND phường như sau: tháng 10/2019, Khối đảng đoàn thể với tổng số cán bộ 14 đồng chí, 14 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; khối HĐND - UBND tổng số 23 đồng chí, trong đó 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi lễ chào cờ đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường đã biểu dương, khen thưởng dưới cờ đồng chí Nguyễn Văn Tiến- PCT UBND, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức VPTK hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019, đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức lao động hợp đồng cơ quan bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ mà cử tri quan tâm bức xúc để hoàn thành tốt nhiệm vụ quận giao năm 2019. Đề nghị UBND phường tăng cường tái kiểm tra các công trình xây dựng, kiểm tra việc sử dụng đất công, kiểm tra công tác quản lý đất đai; Các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc cùng với chính quyền tăng cường tuyên truyền cho nhân dân việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong tháng 11, tập trung thực hiện tốt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân vào ngày 9, 10/11/2019 và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX vào ngày 25, 26/11/2019.

* Một số hình ảnh tại buổi chào cờ:

Toàn cảnh buổi chào cờ 

 Các đồng chí HTSXNV tháng 10 được biểu dương dưới cờ