tin tức khác

Ban Biên tập tin bài phường giao ban định hướng tháng 4 năm 2019
Ngày đăng 20/03/2019 | 16:53  | Lượt xem: 232

Chiều ngày 19/03/2019, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài tháng 3, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, tuần 11, định hướng tin bài tuần 12 và tin bài chuyên sâu tháng 3, 4 năm 2019.

Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng ban biên tập phường và các đồng chí là thành viên ban biên tập.

Tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Biên tập đã đánh giá kết quả viết tin bài quý I năm 2019 trên cổng quận, phường. Trong quý I năm 2019, tổng số 70 tin bài được đăng tải trên cổng quận và phường, trong đó 13 bài viết chuyên sâu, 33 bài khối Đảng đoàn thể và 24 bài khối UBND. Cơ bản các tin bài đã đạt và vượt chỉ tiêu quận giao, tuy nhiên tin bài đăng còn chưa đều giữa các khối, còn chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, văn minh đô thị, chuyên mục khác còn chưa được cập nhập đầy đủ.

Qua 06 ý kiến trao đổi, đồng chí Trưởng BBT phường thống nhất và kết luận các nội dung. Căn cứ theo lịch công tác của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  phường định hướng tin bài tuần 12 và tin bài chuyên sâu tháng 4/2019 gồm 07 tin hoạt động, 05 bài chuyên sâu, quan tâm viết về gương NT-VT trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM theo CT 05 của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... Đề nghị các cá nhân quan tâm viết và đăng tải tin bài đúng định hướng, cập nhập đầy đủ các chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên mục tuyên truyền; Yêu cầu các đồng chí là thành viên BBT đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí trong bộ phận, đoàn thể, tổ dân phố viết bài đúng định hướng tuần; Giao đồng chí Hạnh- Thư ký Ban biên tập khẩn trương kiện toàn lại ban biên tập, cập nhập đầy đủ văn bản trên lớp 2, sổ sách hồ sơ theo đúng qui định.