tin tức khác

Ban Biên tập phường giao ban định hướng tháng 2/2019
Ngày đăng 24/01/2019 | 15:21  | Lượt xem: 230

Sáng ngày 22/01/2019, tại phòng họp II, ban Biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động viết tin, bài tháng 1, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 3, định hướng tin bài tuần tuần 4 và tin bài chuyên sâu tháng 1, 2 năm 2019.

Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng ban biên tập phường và các đồng chí là thành viên ban biên tập.

Tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Biên tập đã đánh giá kết quả viết tin bài năm 2018 và tin bài tháng 1 năm 2019 trên cổng quận, phường. Trong năm 2018, tổng số tin bài phường đăng tải  là 417 bài, các tin đều đảm bảo yêu cầu và tiêu chí. Tuy vậy, tin gửi lên cổng TTĐT quận còn một số bài trả về đăng cổng phường do nội dung tin bài viết còn thiếu thông tin, chất lượng ảnh xấu... theo định hướng tuần trong tháng 01/2019 còn một số tin bài chưa viết  chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua khen thưởng còn chưa được cập nhập đầy đủ...

          Qua 05 ý kiến trao đổi, đồng chí Trưởng BBT phường thống nhất và kết luận các nội dung. Căn cứ theo lịch công tác của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  phường định hướng tin bài tuần 4 và tin bài chuyên sâu tháng 1, 2/2019 gồm  05 tin hoạt động, 05 bài chuyên sâu, quan tâm viết về các hoạt động trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, gương NT-VT của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... trong tháng. Đề nghị các cá nhân quan tâm viết và đăng tải tin bài đúng định hướng, cập nhập đầy đủ các chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên mục thi đua khen thưởng, các chuyên mục tuyên truyền; Yêu cầu các đồng chí là thành viên BBT đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí trong bộ phận, đoàn thể, tổ dân phố viết bài đúng định hướng tuần. Giao đ/c Hạnh rà soát kiện toàn BBT và quy hoạt động BBT xong trước 10/02/2019.

Tành viên Ban biên tập dự họp