Tin tức - sự kiện - nổi bật

Đảng ủy phường chúc mừng UBND nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày đăng 06/09/2022 | 14:26  | Lượt xem: 60

Dự buổi gặp mặt có đ/c Nguyễn Ngọc Phan - QUV - Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đ/c Vũ Ngọc Hiệp - PBT - CT UBND phường cùng các đồng chí trong BCH đảng bộ, BGH các trường học, trưởng các ngành, đoàn thể phường, các đồng chí cán bộ, công chức phường.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí đã được ôn lại truyền thống 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập có đoạn: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy''. Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta chuyển sang một bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành một trong những nước tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để chúng ta càng hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử, thực tiễn của Cách mạng tháng Tám, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong việc vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chính quyền, nhân dân phường Ngọc Lâm luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của phường năm 2022, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng  phường Ngọc Lâm ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu chúc mừng UBND phường, đ/c Nguyễn Ngọc Phan- QUV, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường trong công tác chỉ đạo, điều hành được UBND quận ghi nhận. Mong rằng trong thòi gian tới, Lãnh đạo UBND phường tiếp tục phát huy những mặt mạnh, đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo đưa phường Ngọc Lâm ngày càng phát triển.

*Một số hình ảnh tại buổi chúc mừng:

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan- QUV- Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chúc mừng UBND phường 

BTV Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng UBND phường 

MTTQ và các đoàn thể phường tặng hoa chúc mừng UBND phường

 Ban chỉ huy Công an phường tặng hoa chúc mừng UBND phường 

 BGH các trường học trên địa bàn tặng hoa chúc mừng UBND phường

Thường trực Đảng ủy phường tặng hoa cho các đồng chí trong BCH sinh nhật trong tháng 9 

 Lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường tặng hoa chúc mừng các đồng chí sinh nhật trong tháng 9