Tin tức - sự kiện - nổi bật

Ngọc Lâm tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 07/06/2020 | 14:56  | Lượt xem: 216

.

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/ 2012 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Thôn, Tổ dân phố; Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/09/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thực hiện kế hoạch số 05/ KHLT - UBND - UBMTTQ ngày 09/4/2020 của UBND-UBMTTQ phường Ngọc Lâm về việc Tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

Đúng 7h00 phút ngày 07/06/2020, 14/14 tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm tổ chức Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các Tổ bầu cử thực hiện đúng kế hoạch đề ra; tại các điểm bầu cử công tác khai mạc diễn ra đảm bảo đúng yêu cầu, 14/14 Tổ dân phố tổ chức khai mạc đúng 7h00 và có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể về dự, đặc biệt là các cử tri đai diện hộ gia đình đã phát huy tinh thần dân chủ đến tham dự và bỏ phiếu bầu đúng quy định.

Kết quả: Toàn phường có 5390 cử tri đại diện hộ gia đình có tên trong danh sách, có 5390 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỉ lệ 100%. Trong đó có 3 đồng chí ứng cử viên được cử tri tín nhiệm đạt 100% như: tổ 1, 7, 13. Tổ dân phố số 27, 1, 9 đã kết thúc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trước 10 giờ 00 ngày 07/06/2020, kết thúc bầu cử muộn nhất là tổ 2 kết thúc lúc 15h30', số người trúng cử là 14 người, không có tổ nào phải tổ chức bầu cử lại, các tổ dân phố đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao trên 90%. Sau khi có kết quả bầu cử, Ủy ban nhân dân Phường Ngọc Lâm sẽ công khai kết quả bằng hình thức niêm yết, công khai trên Trang thông tin điện tử của phường theo địa chỉ www.ngoclam.longbien.gov.vn, trên hệ thống đài truyển thanh sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân phường sẽ ban hành Quyết định công nhận người trúng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự vào cuộc trách nhiệm, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố (nhiệm kỳ 2020-2022) phường Ngọc Lâm đã thành công, với 14/14 đồng chí tổ trưởng - những người thật sự tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm cao, để tiếp tục cùng cấp ủy chi bộ, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh.

* Một số hình ảnh tại cuộc bầu cử:

 

 

 

Tổ bầu cử số 9 

 

Lành đạo Đảng ủy- UBND dự tại Tổ bầu cử số 8

Tổ bầu cử số 9 kiểm phiếu 

đ/c Nguyễn Thị Tuyết- phó Bí thư TT đảng ủy dự khai mạc tại tổ bầu cử TDP 13

 

Tổ bầu cử số 27