Tin tức - sự kiện - nổi bật

Nghị quyết của HĐND Thành phố về sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn Quận
Ngày đăng 03/03/2020 | 14:45  | Lượt xem: 177

.

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 đã quyết nghị quận Long Biên sáp nhập 156 tổ dân phố để thành lập 76 tổ dân phố mới trên địa bàn quận

Xem chi tiết danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên tại 13 phường thuộc quận Long Biên tại đây.