Tin tức - sự kiện - nổi bật

Phường Ngọc Lâm: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2015
Ngày đăng 09/10/2015 | 08:05  | Lượt xem: 343

Sáng ngày 8/10/2015, tại nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2015

Dự và là báo cáo viên trực tiếp tại lớp học: Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBTTT Đảng ủy, trưởng khối vận phường; đồng chí Nguyễn Thế Tuấn – Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí thành viên khối vận phường, thành viên tổ dân vận 29 TDP trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có bài giảng giúp các thành phần tham gia lớp học hiểu rõ hơn về vị trí của công tác dân vận. Trên quan điểm: Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – Nhân dân làm chủ, công tác dân vận trong từng thời kỳ nhất là giai đoạn hiện nay rất quan trọng và có tầm chiến lược. Đồng chí cũng triển khai một số nội dung của Hướng dẫn số 80-HD/BDVTWW ngày 28/2/2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư. Nêu rõ thành phần tham gia tổ dân vận tổ dân phố và chức năng nhiệm vụ của tổ dân vận tổ dân phố trong đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cấp có thẩm quyền

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư Đảng ủy phường đã khẳng định trách nhiệm của tổ dân vận các tổ dân phố trên địa bàn, đề nghị các TDP quan tâm tới các văn bản liên quan tới tổ dân vận và công tác dân vận. Trong quý 4/2015, yêu cầu khối vận của phường chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; chỉ đạo các tổ dân vận kiện toàn lại tổ chức. Các tổ dân vận nâng cao hiệu quả công tác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thi đua dân vận khéo. Đồng thời cần tập trung thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 5 QCDC quận đã ban hành. Duy trì công tác giao ban và chuẩn bị tốt cho tổng kết công tác dân vận năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận

Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2015