Tin tức - sự kiện - nổi bật

Phường Ngọc Lâm: Đánh giá hai năm thực hiện Qui chế phối hợp hoạt động giữa tổ trưởng TDP và trưởng ban CTMT
Ngày đăng 30/09/2016 | 08:30  | Lượt xem: 369

Chiều ngày 29/9/2016, tại nhà văn hóa phường, UBND – UBMTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị đánh giá hai năm thực hiện quy chế phối hợp (QCPH) hoạt động giữa tổ trưởng và trưởng ban CTMT 29 TDP.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch UB MTTQ quận; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBTTT Đảng ủy phường;  đồng chí Nguyễn Thế Tuấn – Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch UB MTTQ phường cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường; trưởng các ngành, đoàn thể phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban CTMT 29 TDP trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn – Chủ tịch UBND phường đã báo cáo kết quả 2 năm thực hiện QCPH hoạt động giữa tổ trưởng – trưởng TBCTMT. Với nguyên tắc phối hợp trên cơ sở đảm bảo tính kịp thời, rõ người, rõ trách nhiệm, tinh thần đoàn kết thống nhất trong phối hợp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VHXH, an ninh trật tự ở TDP, tháng 9/2014, UBND – UB MTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức cho 29 TDP ký kết QCPH hoạt động giữa tổ trưởng TDP với trưởng ban CTMT.  Các đồng chí Trưởng ban CTMT và tổ trưởng TDP tại các tổ đã bám sát sự chỉ đạo của UBND, UBMTTQ phường qua các kế hoạch, văn bản phối hợp liên tịch giữa UBND - UBMTTQ phường, sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ. Qua hai năm thực hiện, việc thực hiện QCPH đã thực sự phát huy hiệu quả. Tổ trưởng TDP và trưởng ban CTMT 29 TDP đã phối hợp tốt trong thực hiện 5 QCDC của quận; vận động nhân dân phát triển kinh tế; thực hiện các tiêu chí xây dựng TDPVH, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện các cuộc vận dộng, các phong trào thi đua; tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, ngày hội đại đoàn kết toàn dân; thực hiện các quy định quản lý, sử dụng và khai thác, duy tu, duy trì nhà văn hóa TDP… QCPH được thực hiện tại các TDP đã phát huy tốt tác dụng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân các đồng chí tổ trưởng – TBCTMT. Qua đó những hoạt động đưa xuống khu dân cư, TDP đều có người chủ trì thực hiện, đồng thời khắc phục tư tưởng né tránh, đùn đẩy công việc. Nhiều nội dung hoạt động của các tổ trước đây còn chung chung thì nay đã rõ người, rõ việc; các công việc hoàn thành với chất lượng tốt hơn và hiệu quả hơn. Quy chế tạo sự đoàn kết, thống nhất, tôn trọng lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, các công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện các nhiệm vụ KTXH, ANTT ngày càng tốt hơn.

Các ý kiến phát biểu của các đại biểu trong hội nghị đã tập trung đề nghị UBND – MTTQ phường cần rút gọn lại QCPH để dễ thực hiện. Cần tiếp tục đánh giá kết quả hàng năm để phổ biến các đơn vị làm tốt để phổ biến nhân rộng. Đồng thời cùng nhau đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các nội dung phối hợp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Ngô Thanh Xuân – UVBTV, Phó chủ tịch UB MTTQ quận đã ghi nhận những kết quả của phường Ngọc Lâm sau hai năm triển khai QCPH hoạt động giữa tổ trưởng TDP và trưởng ban CTMT. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cơ sở và các nhiệm vụ chính trị của địa phường, UBND – UB MTTQ phường Ngọc Lâm cần điểu chỉnh lại QCPH cho phù hợp với thực tiễn, bổ sung thêm một số nội dung tổ trưởng và trưởng ban CTMT đã và đang phối hợp triển khai như: Nhận xét đánh giá đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, tuyên truyền vận động nhân dân thông qua mô hình điểm NVH TDP; bổ sung thêm việc phối hợp thực hiện QCDC trong bảo vệ môi trường….

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch UB MTTQ phường  nêu rõ trên cơ sở những nhiệm vụ, phương hướng thực hiện trong thời gian tới và kiến nghị của các TDP, UBND – UB MTTQ phường sẽ rà soát, chỉnh sửa lại QCPH cho phù hợp hơn và dự kiến tháng 1/2017 sẽ tổ chức ký kết lại QCPH. Đề nghị tổ trưởng – trưởng ban CTMT chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu; đoàn kết, chia sẻ và phối hợp tốt trong thực hiện các nhiệm vụ chung. Đề nghị cấp ủy chi bộ 29 TDP tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với các TDP – Ban CTMT trong đó quan tâm tới vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng – trưởng ban CTMT trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại TDP.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch UB MTTQ quận phát biểu tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị