Tin tức - sự kiện - nổi bật

Ngọc Lâm: Khối vận đảng ủy phường khảo sát tại các tổ dân vận nhiệm vụ 9 tháng đầu năm
Ngày đăng 21/09/2016 | 17:35  | Lượt xem: 515

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy -Trưởng Khối vận Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã xuống từng cơ sở khảo sát, làm việc với các tổ dân vận tổ dân phố: 1, 12, 26, 27.

        Dự buổi làm việc có: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng Khối vận Đảng ủy phường; các đồng chí trong tổ dân vận tổ dân phố. Với mục tiêu, nắm bắt được tình hình thực tế và trên tinh thần động viên, thăm hỏi các đồng chí trong tổ Dân vận, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư TT Đảng ủy - Trưởng Khối vận Đảng ủy phường đã làm việc với từng tổ dân vận tại Nhà văn hóa tổ dân phố và nhà đồng chí Bí thư – Tổ trưởng tổ dân vận, tổ dân phố.

          Tại buổi làm việc, các đồng chí Bí thư - Tổ trưởng tổ dân vận tổ dân phố đã báo cáo thực trạng công tác dân vận tại tổ dân phố. Qua đó nhận thấy, các tổ dân vận đều hướng về mục tiêu chung là Công tác dân vận, một mặt công tác cơ bản của Đảng, nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Trước yêu cầu mới của tình hình, nhiệm vụ, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cầu nối giữa "ý Đảng" với "lòng dân.

          Nắm bắt được tinh thần đó, công tác Dân vận luôn được các Tổ dân vận quan tâm đúng mức, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực như: tổ 26 đã chia khu vực của tổ dân phố thành 05 nhóm, phân công các thành viên trong tổ Dân vận phụ trách và thực hiện công tác dân vận; tổ 01 khi triển khai thực hiện công tác dân vận đã thiết lập biên bản của tổ dân vận về công tác vệ sinh môi trường, khi vi phạm quá 3 lần sẽ đánh giá vào tiêu chí Gia đình văn hóa… Với nội dung công tác Dân vận có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, xác định được mô hình phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của phường và tình hình địa bàn; tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác dân vận tại cơ sở đã đi sâu vào tất cả các lĩnh vực như: vệ sinh môi trường, trật tư đô thị, nếp sống văn minh, công tác thuế, các vấn đề về dân sinh, tệ nạn xã hội… Nhờ làm tốt công tác Dân vận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ được tăng cường; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân tại các tổ dân phố được cải thiện, cũng nhờ công tác Dân vận các nhiệm vụ khác triển khai tại tổ dân phố trên mọi lĩnh vực thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn.

          Tuy nhiên, hiện nay, công tác Dân vận vẫn còn những hạn chế, khó khăn, cần khắc phục. Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức xúc chưa được giải quyết đặc biệt công tác thu thuế và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất… Một bộ phận nhân dân khó vận động, có ý thực chưa tốt gây khó khăn cho công tác Dân vận tại cơ sở.

          Phát biểu kết luận buổi khảo sát tại cơ sở tổ dân vận tổ dân phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư TT đảng ủy - Trưởng Khối vận Đảng ủy phường đề nghị các tổ dân vận tổ dân phố cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận, có sự tham mưu kịp thời cho Khối vận Đảng ủy phường thực hiện những giải pháp dân vận mang tính sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt, tổ dân vận thường xuyên liên kết chặt chẽ với các Ban vận động tổ dân phố để thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, thiết thực hơn. Đồng chí đề nghị hệ thống dân vận, tiếp tục nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Một số hình ảnh:

Khảo sát tổ dân vận - tổ dân phố số 12

 

Khảo sát tổ dân vận - tổ dân phố số 27