Tin tức - sự kiện - nổi bật

Ngọc Lâm họp triển khai công tác chấm điểm, bình xét Gia đình văn hóa năm 2016
Ngày đăng 14/09/2016 | 14:23  | Lượt xem: 214

Sáng, ngày 14/9/2016, tại phòng họp III, phường Ngọc Lâm đã họp triển khai công tác chấm điểm, bình xét Gia đình văn hóa năm 2016.

           Dự cuộc họp có: đồng chí Trần Hồng Việt – Phó chủ tịch UBND phường; các đồng chí bộ phận Văn hóa thông tin phường; các đồng chí tổ trưởng  và tưởng ban CTMT của 29 tổ dân phố trên địa bàn phường.

          Tại buổi họp, đồng chí Trần Hồng Việt – Phó Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo, triển khai Kế hoạch công tác chấm điểm, bình xét Gia đình văn hóa năm 2016. Đồng chí nhân mạnh, đề nghị Ban vận động của 29 tổ dân phố triển khai chấm điểm Gia đình văn hóa năm 2016 với 04 tiêu chuẩn và 24 tiêu chí, trên tổng thang điểm 200; công tác bình xét chấm điểm Gia đình văn hóa phải đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại để công tác bình xét được chính xác, đúng theo tiêu chí đưa ra.

          Ban vận động các khu dân cư phải đảm bảo quy trình tổ chức bình xét chặt chẽ, triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra, công tác bình xét được công khai, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất các phong trào năm 2016. Các tổ dân phố đăng ký lịch tổ chức bình xét tổ dân phố văn hóa và chấm điểm Gia đình văn hóa năm 2016 với bộ phận thường trực Văn hóa thông tin để UBND phường cử cán bộ dự, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động tiếp tục đi vào nề nếp và chất lượng ngày càng cao hơn.

          Kết thúc buổi họp Đồng chí Trần Hồng Việt– Phó Chủ tịch UBND phường đã có ý kiến chỉ đạo các các tổ dân phố triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ.