Tin mới nhất

Phường Ngọc Lâm tổ chức họp Ban chỉ đạo bầu cử phường và HĐTĐKT phường để bình xét, đề nghị Quận khen thưởng trong công tác bầu cử.
Ngày đăng 06/06/2021 | 23:34  | Lượt xem: 12

Sáng ngày 5/6/2021, Ban chỉ đạo bầu cử phường và Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm đã tổ chức họp bình xét đề nghị Quận khen thưởng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dự và điều hành hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường- Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử phường, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Phường, cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, thành viên hội đồng thi đua khen thưởng phường.

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 5/3/2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng Quận Long Biên về Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với mục đích tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, vận động cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Căn cứ vào kế hoạch, phường Ngọc Lâm tự chấm điểm thi đua trong công tác bầu cử đạt 98 điểm, theo đó sẽ được đề xuất khen 1 tập thể phường, 1 tổ bầu cử mức 1, 2 tổ bầu cử mức 2 và 48 cá nhân tiêu biểu ( 5 thuộc BCĐ phường) có thành tích trong công tác bầu cử để trình HĐTĐKT quận bình xét.

Tại hội nghị, qua các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử phường và Hội đồng thi đua khen thưởng, ý kiến của đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phường, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy- Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử phường thống nhất và kết luận đề xuất Quận khen thưởng đối với tập thể, đề xuất Quận khen: Ban chỉ đạo bầu cử phường, mức 1 khen tổ bầu cử số 1, mức 2 khen tổ bầu cử số 4 và tổ bầu cử số 10; khen 05 cá nhân tại phường và 43 cá nhân tại các tổ bầu cử. Trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường giao thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng hoàn thiện hồ sơ báo cáo trình Hội đồng thi đua khen thưởng Quận khen thưởng đúng qui định.

Các đồng chí dự họp