Tin mới nhất

Trường Tiểu học Ái Mộ B tập huấn, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày đăng 15/09/2020 | 10:19  | Lượt xem: 63

.

 Thực hiện Hướng dẫn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Bộ y tế V/v hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;

        Trường Tiểu học Ái Mộ B đã xây dựng kế hoạch số 31/KH-THAMB V/v Thực hiện công tác bán trú năm học 2020 – 2021 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo công tác bán trú, thành viên tổ giám sát an toàn thực phẩm và GV, NV trực tiếp tham gia công tác bán trú tại nhà trường. Để đảm bảo cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn bán trú tại trường, ngày 07/9/2020, nhà trường đã phối hợp Phòng y tế Quận Long Biên tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên tham gia công tác bán trú của trường.

         Qua buổi tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã được trang bị kiến thức về VSAT thực phẩm, cách bảo quản cũng như quy định, quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm.
   

Đ/c Lương Thị Minh Nguyệt- Trưởng Phòng Y tê quận làm báo cáo viên tuyên truyền

------------

Nguồn: TH Ái Mộ B