Tin mới nhất

Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí làm việc tại CÔNG TY TNHH Hùng Hiếu
Ngày đăng 06/08/2020 | 11:22  | Lượt xem: 29

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vẽ thiết kế; Vẽ bản vẽ hoàn công cho các công trình xây dựng

/documents/179754/9041489/Tuy%E1%BB%83n+lao+%C4%91%E1%BB%99ng++31-7-2020.docx/d7fdcb62-e18d-4d9e-9374-7fa3bb85b75b