Tin mới nhất

Danh sách tổ trưởng - tổ phó 14 tổ dân phố phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 31/07/2020 | 10:10  | Lượt xem: 26

 

  HỌ VÀ TÊN    

         CH. VỤ       

   ĐIỆN THOẠI  

TDP số 1

Vương Đức Cương Tổ trưởng TDP 0904873686

TDP số 2

Ngô Đăng Thịnh Tổ trưởng TDP 0773965109

TDP số 3

Vũ Thanh Bình Tổ trưởng TDP 0948986764

TDP số 4

Bùi Xuân Đại  Tổ trưởng TDP 0993458989

TDP số 5

Chử Mạnh Huynh Tổ trưởng TDP 0904342644

TDP số 6

Vũ Đức Thắng Tổ trưởng TDP 0912241950

TDP số 7

Trương Văn Doanh    0972630055

TDP số 8

Nguyễn Gia Hà   0945698298

TDP số 9

Phạm Văn Phong  

0972262472

TDP số 10

Quách Văn Trọng

  0903246225

TDP số 11

Nguyễn Ngọc Hải   0904063779

TDP số 12

Nguyễn Văn Hậu   0986267953

TDP số 13

Đoàn Thị Kim Thoa   0976369341

TDP số 27

Hoàng Minh Châu

Tổ trưởng

0904226061