Tin mới nhất

Sơ đồ, danh sách phòng thi thăng hạng giáo viên mầm non, Tiểu học từ Hạng III lên hạng II
Ngày đăng 29/06/2020 | 17:12  | Lượt xem: 45

Thực hiện lịch tổ chức thăng hạng từ III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học tại Thông báo số 10/TB-HĐXTH ngày 03/6/2020 và Thông báo điều chỉnh thời gian số 14/TB-HĐXTH ngày 17/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng thành phố thông báo thời gian, địa điểm, ca, phòng, số báo danh của người dự xét thăng hạng giáo viên MN, TH từ Hạng III lên hạng II

Chi tiết xem tại đây:

Sơ đồ

Tổng hợp 

Niêm yết