Tin mới nhất

Phường Ngọc Lâm tổ chức Nghi lễ chào cờ tháng 4 năm 2022 và phát động ủng hộ các loại quỹ năm 2022
Ngày đăng 04/04/2022 | 09:15  | Lượt xem: 747

Đúng 8h00 sáng ngày 04/4/2022, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường Ngọc Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tháng 4/2022 và phát động ủng hộ quỹ theo kế hoạch liên tịch của UBND-UBMTTQ phường năm 2022

Dự lễ chào cờ có đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, TV UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ quan phường.

Sau phần hát Quốc ca, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng phường, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh – Công chức văn phòng thống kê thông báo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tháng 3/2022 của Cơ quan phường. Theo đó, kết quả đánh giá cán bộ công chức phường khối Đảng, đoàn thể - UBND phường như sau: tháng 3/2022, Khối đảng đoàn thể với tổng số cán bộ 8 đồng chí, 8 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; khối UBND tổng số 21 đồng chí, trong đó 21 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hình ảnh tại buổi lễ chào cờ

Tại buổi lễ chào cờ đồng chí Trần Hồng Việt- Đảng ủy viên- PCT UBND - CT Công đoàn phường lên phát động ủng hộ Quỹ theo kế hoạch liên tịch của UBND-UBMTTQ phường năm 2022. Thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2022 của UBND Phường Ngọc Lâm về công tác chăm sóc đối tượng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, công tác khuyến học, khuyến tài. UBND – UBMTTQ Phường Ngọc Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức vận động, ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Nhân đạo”, “Quỹ Khuyến học”, “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” năm 2022. Theo đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động cơ quan UBND phường ủng hộ ít nhất 2 ngày lương. Đây là việc làm ý nghĩa, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng xã hội phát triển, ổn định cuộc sống. Ngay phát động các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan phường đã tham gia ủng hộ, tổng số tiền ủng hộ thu được tại lễ phát động hơn 20 triệu đồng.

 Đồng chí Trần Hồng Việt- Đảng ủy viên- PCT UBND - CT Công đoàn phường lên phát động ủng hộ Quỹ theo kế hoạch liên tịch của UBND-UBMTTQ phường năm 2022

 

 

Các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường ủng hộ các loại quỹ năm 2022