Tin mới nhất

Năm 2022, 5 nhiệm vụ trọng tâm được Phát động thi đua tạo thế và lực mới đưa phường Ngọc Lâm ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Ngày đăng 08/02/2022 | 17:15  | Lượt xem: 257

.

Năm 2022 tiếp tục là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển'” của thành phố Hà Nội và thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị” của quận. Là năm có nhiều sự thay đổi nhiều về cơ chế, chính sách bộ máy hoạt động, sẽ có những tác động không nhỏ và xuất hiện những điều kiện thuận lợi, đan xen những khó khăn đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận nói chung và của phường Ngọc Lâm nói riêng. Trên cơ sở một số công tác trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường năm 2022, đồng thời hưởng ứng các phong trào thi đua của quận phát động, Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã chính thức phát động phong trào thi đua trên toàn địa bàn phường năm 2022, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, với các nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, khách quan và kịp thời.

Thứ hai: Phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các chủ đề năm công tác 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, chủ đề của Quận "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác Giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị" và nhiệm vụ chính trị của Phường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua do Quận, Phường phát động nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cụ thể như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu: 1,170,000,000đ; đồng thời phối hợp với chi cục thuế thực hiện thu các loại thuế theo quy định

-Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước là 0,01 %o

-Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 93,26%

- Số hộ dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 4.999 hộ

- Tỷ lệ TDP được công nhận và giữ vững “TDP văn hóa” là 86,66%

- Số tổ dân phố được công nhận và giữ vững “TDP văn hóa” là 13/15 tổ

  • Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 40%
  • Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 37,5%
  • Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 1,5%

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác cán bộ và phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo trên các lĩnh vực.

Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động kiểm soát tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, băng nhóm xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng; nâng cao chất lượng cải cách hành chính. 

Thứ ba: tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Đồng thời tiếp tục tập trung tiêm vaccine theo kế hoạch bảo đảm an toàn, hiệu quả, chú trọng tiêm chủng cho người từ 65 tuổi trở lên.

Thứ tư: Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát cơ sở.

Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đưa vào cuộc sống. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó làm cho mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” .

Thứ năm: UB Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua. Phong trào thi đua sẽ được thực hiện trong 2 đợt: Đợt 1 từ 01/01/2022 đến ngày đến 30/6/2022. Đợt 2 từ 01/7/2022 đến 31/12/2022.

 Đài truyền thanh phường, Trang thông tin điện tử phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong đợt thi đua này trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các đơn vị và các tầng lớp nhân dân phấn đấu lập thành tích cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Một mùa xuân mới đang đến, với khí thế mới, với quyết tâm mới,  tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Ngọc Lâm ngày càng giàu đẹp, văn minh.