Tin mới nhất

Phường Ngọc Lâm tổ chức họp bình xét đề xuất Quận khen thưởng tập thể, cá nhân trong đợt thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có dịch COVID-19 “vùng xanh”.
Ngày đăng 26/09/2021 | 18:02  | Lượt xem: 669

Sáng ngày 24/09/2021, Hội đồng thi đua khen thưởng phường cùng Ban chỉ đạo COVID-19 phường Ngọc Lâm đã tổ chức họp bình xét đề xuất quận khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có dịch COVID-19 “vùng xanh”.

Dự và điều hành hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Trưởng Ban chỉ đạo PCD Covid-19 phường, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Chủ tịch UBND- Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng phường, cùng các đồng chí thành viên BCĐ, thành viên HĐTĐKT phường.

Hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện kế hoạch số 38/KH-HĐTĐKT ngày 6/8/2021 của HĐTĐKT quận Long Biên về phát động thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có dịch Covid - 19 “vùng xanh” trên địa bàn quận Long Biên, HĐTĐ khen thưởng phường Ngọc Lâm đã xây dựng kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 9/8/2021 về Triển khai thực hiện thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có dịch Covid - 19 “vùng xanh” trên địa bàn phường Ngọc Lâm. Ngay sau khi phát động phong trào thi đua, phường Ngọc Lâm đã xác định và thành lập 15 “vùng xanh” không có dịch. Với sự vào cuộc tự nguyện của Nhân dân, của tổ covid cộng đồng, sự chủ động phòng ngừa dịch bệnh ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra và phát huy được vai trò, trách nhiệm của lực lượng quần chúng Nhân dân giữ gìn an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các khu dân cư, liên gia, Tổ dân phố trên địa bàn phường, vì vậy đến nay trên địa bàn phường không có ca F0 nào.

Qua 4 đợt giãn cách, qua đợt thi đua cao điểm, phường Ngọc Lâm tự chấm 95 điểm, đạt mức 1, theo đó sẽ được đề xuất 7 tập thể và 10 cá nhân Quận khen thưởng trong đợt thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có dịch COVID-19 “vùng xanh”. Tại hội nghị, các thành viên đã đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất đề xuất các tập thể, cá nhân sau:

  1. Tập thể:  07 tập thể

- Tổ covid cộng đồng tổ dân phố số 9.

  • Tổ covid cộng đồng tổ dân phố số 10
  • Tổ covid cộng đồng tổ dân phố số 12
  • Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm
  • Ban chỉ huy quân sự phường Ngọc Lâm
  • Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Ngọc Lâm
  • Tổ Bảo vệ dân phố thực hiện Quản lý đô thị phường Ngọc Lâm
  1. Cá nhân: 10 cá nhân

- Ông: Vũ Đức Thắng – Tổ trưởng tổ dân phố số 6

- Ông: Trương Văn Doanh- Tổ trưởng tổ dân phố số 7

-Ông:  Nguyễn Gia Hà - Tổ trưởng tổ dân phố số 8

- Ông: Nguyễn Ngọc Hải- Tổ trưởng tổ dân phố số 11

- Bà: Đoàn Thị Kim Thoa -  Tổ trưởng tổ dân phố số 13

- Ông: Hoàng Minh Châu- Tổ trưởng tổ dân phố số 27

-Ông: Lưu Trọng Song- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

- Ông: Hoàng Liên Sơn- Cán bộ Đài truyền thanh phường

- Bà: Vũ Thị Huệ- Công chức Văn hóa xã hội

- Bà: Tống Thị Thanh Hoài – Công chức Tư pháp Hộ tịch

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Trưởng Ban chỉ đạo PCDB nhấn mạnh: Đây là những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” trong công tác phòng chống dịch bệnh, qua đây sẽ nhân rộng hơn nữa các phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị. Giao cơ quan thường trực HĐTĐKT hoàn thiện hồ sơ trình các cấp khen thưởng theo đúng qui định.

Các đồng chí dự họp bình xét đề xuất khen thưởng