Tin mới nhất

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện 20/ CD-UBND ngày 6/9/2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội
Ngày đăng 07/09/2021 | 11:27  | Lượt xem: 333

Ngày 6/9/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện 20/ CĐ-UBND ngày 6/9/2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chi tiết tại đây