THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông báo tình huống đo thân nhiệt học sinh ở lớp có biểu hiện ho, sốt hoặc đau ngực
Ngày đăng 11/05/2020 | 17:07  | Lượt xem: 184

.

TÌNH HUỐNG ĐO THÂN NHIỆT HỌC SINH Ở LỚP CÓ SỐT VÀ HO HOẶC ĐAU NGỰC

 

Tải file đính kèm:quy-trinh-tiep-nhan-van-chuyen-hoc-sinh-nghi-mac-new_09052020.docx