THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông báo các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Ngày đăng 06/05/2020 | 14:33  | Lượt xem: 95

.

Ngày 28/4/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 225-KH/QU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Theo đó, trong tháng 5/2020, công tác tuyên truyền sẽ tập trung tuyên truyền các nội dung:

- Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III;

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân, bầu bạn quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn, an sinh xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

- Tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách và thành tựu của Đảng, Nhà nước nhất là trên không gian mạng.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức:

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Quận, 14 phường, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trường học, Bản tin nội bộ Quận và hội nghị báo cáo viên.

- Tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội qua facebook Trang "Long Biên mảnh đất rồng thiêng", facebook của các nhóm tổ chức đoàn viên thanh niên Quận và cơ sở: Đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, thông tin chính thống tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị.

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị toạ đàm, giao ban, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ… của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức xã hội.

- Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại nơi công cộng, các tuyến phố lớn trên địa bàn, điểm sinh hoạt cộng đồng, trụ sở cơ quan…

Cấp Quận sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm:

- Tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với biểu dương khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019).

 - Tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020.

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2020.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.