THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng năm 2020

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:34  | Lượt xem: 152
Việc tổ chức kỷ niệm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang và những công lao, đóng góp của các ban, cơ quan đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta...

Ðại hội lần thứ VI của Ðảng

Ngày đăng 13/05/2020 | 04:50  | Lượt xem: 46
.

Thủ đô Hà Nội với sự nghiệp giải phóng miền Nam

Ngày đăng 01/05/2020 | 02:54  | Lượt xem: 100
.

Đề cương tuyên truyền 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và kỷ niệm 134 năm ngày quốc tế lao động (1/5)

Ngày đăng 25/04/2020 | 08:24  | Lượt xem: 92
Nhân dịp Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 134 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2020). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản đề...

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870-22/4/2020)

Ngày đăng 25/04/2020 | 08:19  | Lượt xem: 31
.

Hà Nội ra Chỉ thị đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị

Ngày đăng 21/04/2020 | 10:44  | Lượt xem: 116
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng...

Quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu phường Ngọc Lâm!

Ngày đăng 20/04/2020 | 10:34  | Lượt xem: 140
/documents/179754/8231956/Quyet+dinh+trieu+tap+dai+hoi.pdf/faa0e89f-e1fd-4c12-8088-68fd2e652244

Thực hiện chủ trương tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên!

Ngày đăng 20/04/2020 | 10:31  | Lượt xem: 139
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu...

Chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân do đại dịch Covid - 19

Ngày đăng 16/04/2020 | 02:55  | Lượt xem: 226
Ngày 9/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ - CP về các biện pháp hỗ trợ người dân do đại dịch Covid - 19

Không thể chủ quan, lơ là trong thực hiện giãn cách xã hội

Ngày đăng 11/04/2020 | 05:19  | Lượt xem: 131
.

Hội Phụ nữ Ngọc Lâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19!

Ngày đăng 09/04/2020 | 04:51  | Lượt xem: 161
Với tinh thần “tương thân, tương ái” và phẩm chất tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, các cán bộ hội viên phụ nữ phwufong Ngọc Lâm đã đồng sức, đồng lòng cùng...

Hướng dẫn số 03 - "Một số vấn đề cụ thể quy chế bầu cử trong Đảng"

Ngày đăng 08/04/2020 | 09:09  | Lượt xem: 132
/documents/179754/8152422/HD+03+BCHTW+mot+so+van+de+c%E1%BB%A5+the+thuc+hien+QC+bau+cu_1.PDF/a69d3e66-2a39-4a69-8bca-3d160b98f390

Một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 06/04/2020 | 03:24  | Lượt xem: 133
.

Cách sử dụng ứng dụng Hà Nội SmartCity, giám sát người cách ly tại nhà

Ngày đăng 06/04/2020 | 03:20  | Lượt xem: 84
Với ứng dụng Hà Nội smartCity, mỗi người dẫn sẽ được cung cấp thông tin về dịch bệnh Covid-19, bản đồ dịch và giám sát người cách ly.   1. Thông tin ứng dụng Ứng dụng điện...