THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn cách ly tại nhà phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 13/03/2020 | 08:59  | Lượt xem: 54
.

Đảng bộ thành phố Hà Nội: Phát triển không ngừng, giành chính quyền thành công

Ngày đăng 12/03/2020 | 09:12  | Lượt xem: 37
Tình trạng hoạt động phân tán các tổ chức cộng sản ảnh hưởng không nhỏ đến sự đi lên của cách mạng. Một yêu cầu thực tế đặt ra của lịch sử là phải sớm thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành một chính...

Ðại hội lần thứ V của Ðảng

Ngày đăng 09/03/2020 | 02:51  | Lượt xem: 31
.

Ðại hội lần thứ IV của Ðảng

Ngày đăng 05/03/2020 | 05:29  | Lượt xem: 30
.

Không có chuyện Việt Nam che giấu dịch Covid-19

Ngày đăng 04/03/2020 | 09:31  | Lượt xem: 50
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 xảy ra tại Vũ Hán, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, ở trong nước, nhất là trên các diễn đàn mạng xã hội, những ngày gần đây xuất hiện thông tin cho...

Đại hội lần thứ III của Đảng

Ngày đăng 02/03/2020 | 09:21  | Lượt xem: 33
.

Ðại hội lần thứ II của Ðảng

Ngày đăng 25/02/2020 | 05:19  | Lượt xem: 43
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, đã phải đối mặt với những thử thách hiểm nghèo, thù trong, giặc ngoài và hậu quả chính sách của phát-xít Nhật làm hai triệu đồng bào bị chết đói. Ở...

Ðại hội lần thứ I của Ðảng

Ngày đăng 25/02/2020 | 05:18  | Lượt xem: 44
Vượt qua cuộc khủng bố, đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp đối với cao trào cách mạng những năm 1930-1931, cơ sở đảng, cơ sở quần chúng vẫn tồn tại và phát triển từ Trung ương đến địa phương....

Quy định mới về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú

Ngày đăng 21/02/2020 | 10:03  | Lượt xem: 102
Bộ Chính trị ban hành Quy định số 213-QĐ/TW (ngày 2/1/2020) về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Quy định này thay thế...

Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII

Ngày đăng 21/02/2020 | 09:54  | Lượt xem: 41
.

Về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên và độ tuổi cấp ủy viên đại hội đảng bộ các cấp

Ngày đăng 18/02/2020 | 05:17  | Lượt xem: 86
Ngày 23/07/2019, Quận ủy Thường vụ Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đai biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Hành vi vứt khẩu trang bừa bãi, có thể bị phạt nặng!

Ngày đăng 17/02/2020 | 08:51  | Lượt xem: 39
.

Tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân khác

Ngày đăng 13/02/2020 | 04:57  | Lượt xem: 29
Ngày 12/02/2020, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 211/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân khác

Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh!

Ngày đăng 12/02/2020 | 02:47  | Lượt xem: 56
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Bài học đại đoàn kết toàn...