THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Lịch sử và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11

Ngày đăng 10/11/2022 | 09:18  | Lượt xem: 20
1. Lịch sử Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Lịch sử dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay, dòng chủ lưu chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết dân tộc đã được hình thành và...

Nhận diện, đấu tranh với những xu hướng tiêu cực trong xuất bản

Ngày đăng 10/11/2022 | 11:47  | Lượt xem: 18
Thời gian qua, các đối tượng chống phá cực đoan, phản động, thiếu thiện chí đã coi xuất bản là một “mặt trận chiến lược” để tấn công bằng nhiều phương thức, thủ đoạn. Thực tế này đòi hỏi chúng ta...

“Sửa đổi lối làm việc” - Đề cương một cuộc chỉnh đốn vĩ đại!

Ngày đăng 10/11/2022 | 11:45  | Lượt xem: 15
Không nhiều về số trang nhưng tác phẩm đặt ra những vấn đề rất lớn của cách mạng, của đảng cầm quyền, đặt trong bối cảnh những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp cực kỳ gay go, thiếu thốn, ác...

Nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày đăng 07/10/2022 | 08:24  | Lượt xem: 21
Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Đảng, đặc biệt là “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”...

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 07/10/2022 | 08:04  | Lượt xem: 14
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công...

Lịch sử, ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Ngày đăng 05/07/2022 | 04:14  | Lượt xem: 34
Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm những người thương binh liệt sĩ đã hy sinh, mất mát qua những cuộc chiến. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ...

Chủ động các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Ngày đăng 05/07/2022 | 04:12  | Lượt xem: 29
Hàng năm, vào thời điểm giao mùa và lượng mưa nhiều đã tạo điều kiện cho lăng quăng và muỗi phát triển. Để ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, các địa phương đã chủ động các biện...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình lịch sử, lâu dài.

Ngày đăng 05/07/2022 | 04:07  | Lượt xem: 52
Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng,...

Lịch sử hình thành của Ngân hàng chính sách xã hội

Ngày đăng 01/07/2022 | 11:30  | Lượt xem: 54
Tại Nghị quyết số 05-NQ/HNTW ngày 10/6/1993 ,  Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về việc tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, Đảng...

Lãi suất cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội

Ngày đăng 01/07/2022 | 11:26  | Lượt xem: 38
Số thứ tự Đối tượng cho vay Lãi suất I Hộ nghèo 1 Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm II Hộ cận nghèo 1 Cho...

3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày đăng 13/06/2022 | 10:31  | Lượt xem: 63
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân...

Bài tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày đăng 09/05/2022 | 02:03  | Lượt xem: 41
Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. Các loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều chủng...

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022): Tháng Năm nhớ Bác

Ngày đăng 09/05/2022 | 02:00  | Lượt xem: 105
Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một món quà kính tặng Người. Nhưng với Bác Hồ, Người từng nói: “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo...

Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH để phục hồi, duy trì hoạt động

Ngày đăng 05/05/2022 | 10:00  | Lượt xem: 93
Ngày 27/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Nhận thức đúng giá trị của Chiến thắng 30-4-1975: Cơ sở của đạo đức, nhân cách và trí tuệ của người Việt Nam

Ngày đăng 01/05/2022 | 09:07  | Lượt xem: 37
Đất nước ta đang trong dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2022). Gần đến dịp kỷ niệm, thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ suy thoái...

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Ngày đăng 26/04/2022 | 08:15  | Lượt xem: 72
Vận dụng phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng rèn luyện xây dựng văn hóa trong chi bộ là việc làm rất cần thiết. Học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình...

Bài tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngày đăng 26/04/2022 | 08:08  | Lượt xem: 45
Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc...

10 điểm mới của chương trình phòng, chống COVID-19

Ngày đăng 30/03/2022 | 02:27  | Lượt xem: 57
Bộ Y tế cho biết có 10 điểm mới trong Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 vừa được ban hành.

Noi gương Bác, thực hành 'tự soi, tự sửa mình'

Ngày đăng 30/03/2022 | 02:19  | Lượt xem: 73
Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta...

Đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng trong bối cảnh mới

Ngày đăng 30/03/2022 | 02:12  | Lượt xem: 73
Việc ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể công tác đấu tranh tư tưởng. Với lực lượng, phương thức, thủ đoạn, phương tiện, công nghệ...