THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ðại hội lần thứ IX của Ðảng

Ngày đăng 01/06/2020 | 12:27  | Lượt xem: 1
Ðại hội lần thứ IX của Ðảng họp từ ngày 19-4 đến 22-4-2001, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 1.168 đại biểu, đại diện cho hơn 2,47 triệu đảng viên trong cả nước.

Ðại hội lần thứ VIII của Ðảng

Ngày đăng 25/05/2020 | 06:04  | Lượt xem: 4
.

Ðại hội lần thứ VII của Ðảng

Ngày đăng 21/05/2020 | 02:26  | Lượt xem: 10
.

Không hút thuốc lá vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

Ngày đăng 18/05/2020 | 02:41  | Lượt xem: 12
.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:43  | Lượt xem: 10
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cổng TTĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:41  | Lượt xem: 22
Thực hiện Hướng dẫn số 96 -HD/BTGQU ngày 17/4/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên về “Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)”; Đảng ủy phường Ngọc...

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 17
Thực hiện Hướng dẫn số 95 - HD/BTGQU ngày 21/4/2020 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng năm 2020

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:34  | Lượt xem: 21
Việc tổ chức kỷ niệm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang và những công lao, đóng góp của các ban, cơ quan đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta...

Ðại hội lần thứ VI của Ðảng

Ngày đăng 13/05/2020 | 04:50  | Lượt xem: 9
.

Thủ đô Hà Nội với sự nghiệp giải phóng miền Nam

Ngày đăng 01/05/2020 | 02:54  | Lượt xem: 20
.

Đề cương tuyên truyền 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và kỷ niệm 134 năm ngày quốc tế lao động (1/5)

Ngày đăng 25/04/2020 | 08:24  | Lượt xem: 18
Nhân dịp Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 134 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2020). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản đề...

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870-22/4/2020)

Ngày đăng 25/04/2020 | 08:19  | Lượt xem: 2
.

Hà Nội ra Chỉ thị đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị

Ngày đăng 21/04/2020 | 10:44  | Lượt xem: 14
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng...

Quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu phường Ngọc Lâm!

Ngày đăng 20/04/2020 | 10:34  | Lượt xem: 34
/documents/179754/8231956/Quyet+dinh+trieu+tap+dai+hoi.pdf/faa0e89f-e1fd-4c12-8088-68fd2e652244