Thông tin tuyển dụng

Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí làm việc tại CÔNG TY TNHH Hùng Hiếu
Ngày đăng 06/08/2020 | 11:22  | Lượt xem: 221

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vẽ thiết kế; Vẽ bản vẽ hoàn công cho các công trình xây dựng

/documents/179754/9041489/Tuy%E1%BB%83n+lao+%C4%91%E1%BB%99ng++31-7-2020.docx/d7fdcb62-e18d-4d9e-9374-7fa3bb85b75b