Thông tin tuyển dụng

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 01/04/2022 | 08:50  | Lượt xem: 446

.

Ngày 11/3/2022, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 105/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022.

I. CHỨC DANH THI TUYỂN

Hiệu trưởng Trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

II. ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Theo quy định tại Thông báo Số 105/TB-UBND ngày 11/3/2022 của UBND quận Long Biên.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

Việc thi tuyển được tổ chức thành 02 phần: Thi viết (Dự kiến ngày 05/5/2022) và Thi trình bày đề án (Dự kiến ngày 10/6/2022)

Nội dung thi tuyển được quy định tại Thông báo Số 105/TB-UBND ngày 11/3/2022 của UBND quận Long Biên.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ có các thành phần được sắp xếp theo đúng thứ tự, đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25 cm x 35 cm và được niêm phong kín.

Thành phần hồ sơ được quy định tại Thông báo Số 105/TB-UBND ngày 11/3/2022 của UBND quận Long Biên.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2022 đến 04/4/2022 trừ các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần và ngày lễ (Buổi sáng từ 08h00’ đến 12h00’; Buổi chiều từ 13h00’ đến 17h00’)

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội (Số 01 phố Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội)

Xem chi tiết thông báo và các mẫu hồ sơ tại đây:

Thông báo số 105/TB-UBND

Mẫu 1 - Đơn đăng ký

Mẫu 2 - Sơ yếu lý lịch

Mẫu 3 - Bản đánh giá tiêu chuẩn đạo đức, nghề nghiệp

Mẫu 4 - Bản nhận xét, đánh giá của Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị công tác

Mẫu 5 - Bản kê khai tài sản