Thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm CDNN và hoàn thiện hồ sơ viên chức
Ngày đăng 17/08/2020 | 10:33  | Lượt xem: 323

Ngày 13/8/2020, UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 1611/UBND-NV về việc hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm CDNN và hoàn thiện hồ sơ viên chức

Xem Văn bản số 1611/UBND-NV tại đây