Thông tin tuyển dụng

Thông báo Kết quả xét tuyển vòng 2 ( theo Kế hoạch 224/KH-UBND)
Ngày đăng 31/07/2020 | 17:29  | Lượt xem: 165

.

Ngày 30/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 08/TB-HĐXTVCGD về Kết quả xét tuyển vòng 2 - kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố từ năm 2015 trở về trước.

 

Xem Thông báo số 08/TB-HĐXTVCGD tại đây