Thông tin tuyển dụng

Thông báo Điều chỉnh nội dung xét tuyển môn hóa học; Lịch phổ biến quy chế xét tuyển; Danh sách, số báo danh, sơ đồ tổ chức xét tuyển vòng 2 (theo Kế hoạch 224/KH-UBND)
Ngày đăng 27/07/2020 | 11:41  | Lượt xem: 138

Ngày 23/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Long biên ban hành thông báo số 07/TB-HĐXTVCGD Điều chỉnh nội dung xét tuyển môn Hóa học, Lịch phổ biến quy chế xét tuyển; Danh sách, số báo danh, sơ đồ tổ chức xét tuyển vòng 2 - kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Xem Thông báo số 07/TB-HĐXTVCGD tại đây