Thông tin tuyển dụng

Thông báo Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II
Ngày đăng 23/06/2020 | 13:57  | Lượt xem: 39

Ngày 18/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 15/TB-HĐXTH Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Xem Thông báo số 15/TB-HĐXTH tại đây