Thông tin tuyển dụng

Thông báo Tài liệu thi thăng hạng CDNN giáo viên MN, TH hạng III lên II
Ngày đăng 23/06/2020 | 13:56  | Lượt xem: 32

Ngày 03/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐXTH ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch tại kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày 03/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐXTH ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch tại kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Thí sinh xem và tải tài liệu tại đây

1. Quyết định 08/QĐ-HĐXTH

2. Danh mục tài liệu ôn tập