Thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ v/v tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên đối với các trường hợp LĐHĐ từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng 23/06/2020 | 13:51  | Lượt xem: 57

Ngày 12/6/2020, Ban chỉ đạo xét tuyển viên chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ v/v tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp LĐHĐ làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2015 trở về trước

Xem toàn bộ văn bản tại đây: Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ