Thông tin tuyển dụng

Thông báo Quyết định số 2362/2362/QĐ-UB V/v phê duyệt chỉ tiêu và bàn hành kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng
Ngày đăng 23/06/2020 | 13:50  | Lượt xem: 33

.

Ngày 09/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2362/2362/QĐ-UB V/v phê duyệt chỉ tiêu và bàn hành kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước

Ngày 09/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2362/2362/QĐ-UB V/v phê duyệt chỉ tiêu và bàn hành kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước

Xem và tải văn bản tại đây